כשיום הפרעון בשבת | מערכת האתר

מעשה באדם שהתחייב לתת בדיוק בעוד חודש סך מסוים למוסד תורני ויצא זה ביום שבת וכתב להם צי'ק לזמן זה האם קיים את נדרו שהרי אי אפשר לפורעו בשבת?

מה דעתכם?

 

השאלה מפורסמת בעלון פניני הדף, שבט תש"ע