הטרמפ ששינה מסלול | מערכת האתר

בנסיעתו הביתה הבחין יואב באדם שעמד בתחנה וביקש טרמפ. יואב זכר שיש מצווה לקחת טרמפיסטים (כשאין סכנה ביטחונית כמובן), וצרף אותו לנסיעה ללא תשלום.

 

באמצע הדרך קיבל יואב טלפון (בדיבורית), והתברר לו שהוא חייב לשנות את מסלול הנסיעה שלו ליעד אחר.


כעת מבקש יואב מהאורח שימצא לעצמו מקום חלופי לרדת, ומשם ימצא סידור נסיעה אחר, מכיוון שהוא משנה את מסלול הנסיעה. "אני לא התחייבתי לקחת אותך, רק הסכמתי לצרף אותך, חינם, לנסיעה שלי. עכשיו שאני נוסע למקום אחר אני מחויב לנסוע לשם רק בשבילך", הוא אומר.

הנוסע משיב בנימוס, "אני עמדתי ביציאה מהעיר, שם היה לי אפשרות למצוא מישהו אחר שייקח אותי. שם גם היה לי אפשרות למצוא אוטובוס, אבל כאן אין לי אוטובוס, וגם לא יעצרו בשבילי". חוץ מזה גם כאן חם או קר, ולא יוכל לעמוד ולנסות להשיג טרמפ אחר.


אנא כתבו בתגובות, איך הייתם נוהגים במקום יואב?

 

 

מקורות:

1. הרמ"א בסימן של"ג סעיף ה' כותב שפועל שעובד בחינם יכול לחזור בו אפילו אם נגרם נזק לבעל הבית, אלא שיש לו תרעומת. וכתב המהרי"ק בסימן קל"ג שהטעם הוא משום שהיה צריך להעלות על דעתו שיתכן ויחזור בו.

ואולי זה לא דומה?

2. החזון איש ב"ק סימן כ"ג ס"ק כ"ה, כותב שאם עשה בחינם דבר האבד וחזר בו ואינו רוצה לעשות, חייב לשלם לו את הנזק. "וכל אדם אחראי שלא יבוא נזק לחבירו על ידו, ולכן חייב לשלם לו".

3. יש לדון האם בכלל יש כאן התחייבות של הנהג. אין כאן "הבטחה בחינם", אלא רק הסכמה של הנהג שהנוסע ייהנה ממה שהוא נוסע בין כה.