שערי הלכה | מערכת האתר

חדש באתר! הספר שערי הלכה קיצור ההלכות המעשיות ניתן לצפיה באתר.

  ...יש צורך בספר הלכה בהיר וקריא, שיהיה מובן לכל מעיין ושוה לכל נפש מטרה זו הצגנו לנו בבואנו ללקט ולנסח את ההלכות המובאות בפרקים הבאים. נסינו להביא בשפה וברורה את עקרי ההלכות המעשיות שאותן אנחנו מקיימים בימות החול בשבתות ולאורכה של השנה. מתוך ההקדמה.
 

ספר זה מומלץ על ידינו לאלו מכם שמעוניינים ללמוד הלכה בחברותא או לבד. במסגרת פרויקט חברותא ניתן להזמין את הספר ללא תשלום במשרדנו, על מנת ללומדו בחברותא.

בנוסף, ניתן לעיין כאן באתר בפרקי הספר השונים. תוכלו להתרשם, לעיין ואף ללמוד.

 

חלק א' סדר היום

אינדקס הפרק     קריאה באתר     קריאה ב pdf

חלק ב' הברכות

אינדקס הפרק     קריאה באתר     קריאה ב pdf 

חלק ג' השבת 

אינדקס הפרק    קריאה באתר      קריאה ב pdf

חלק ד' מעגל השנה 

אינדקס הפרק    קריאה באתר      קריאה ב pdf

חלק ה' הלכות נוספות 

אינדקס הפרק    קריאה באתר      קריאה ב pdf