מגילת איכה | מערכת האתר


לקראת תשעה באב, בו קוראים את מגילת איכה, אנו מביאים את הרצאתו (אודיו) של הרב ישי.

הקדמה למגילה ופרק א'

פרקים ב-ג

פרקים ד' ה', ומדרש עשרת הרוגי מלכות

כל הזכויות שמורות לרב ישי, לפרטים והזמנת קלטות נוספות בסדרה 050-4112551