התפילה | מערכת האתר

מאז ומתמיד היוותה התפילה את מרכז הקשר של האדם עם בוראו.

מה כוחה והשפעתה של התפילה, כיצד היא מחלצת רבים ממצוקה, כיצד היא מביאה מזור לנפתולי חייו של האדם, כיצד היא מרוממת את האדם מחיי החומר ומציגה אותו כנזר הבריאה המקושר באופן בלתי אמצעי עם בוראו. מדוע וכיצד נקבע נוסח התפילה לדורות?

על כל אלה ועוד, בחוברת "התפילה", בה לוקטו מבחר מובאות ומקורות מאלפים במהותה, מקורה, תפקידה ומעלותיה של התפילה, כמו גם הלכותיה והשלכותיה בזמננו אנו.

ניתן ללמוד חוברת זו בחברותא. שאל את הרכז.