המלצה לספרים | מערכת האתר

למשתתפי/ות פרויקט חברותא

אנו מציגים בפניכם רשימה ראשונה של ספרים מומלצים העוסקים בסוגיות בסיס ביהדות.

מתוכם ספרים ותיקים המפארים כל ארון ספרים יהודי, ומתוכם ספרים חדשים שזכו לתפוצה ועניין.

Imageחורב
רבי שמשון רפאל הירש

על טעמי המצוות הנוהגות בזמן הזה, דיניהן ושורשיהן.
הרב הירש שחי ופעל בתקופה בה שלטה ההשכלה והחל סחף של רפורמה ביהדות, העלה על הכתב יצירה רחבה ומעמיקה ברוח ישראל סבא, תוך מתן מענה לכל משכיל בדורו.

הספר שנכתב בגרמנית קלאסית ותורגם עכשיו לעברית, מפתיע בהתאמתו לקורא בן דורנו. הוא מאיר את המצוות וטעמיהן מזווית ייחודית. ומעשיר את עולמו של כל יהודי המתעניין בחשיפת רבדים נוספים בתורת משה.

ספר המצוות הקצר
רבי ישראל מאיר הכהן – ה"חפץ חיים"

בספר שכתב רבי ישראל מאיר הכהן הידוע בכינויו ה"חפץ חיים" לעת זקנתו, תמצת את המצוות הנוהגות בזמננו בקצור נמרץ.

"ספר המצוות הקצר" פותח צוהר למי שחפץ לטעום מצוף היהדות "על רגל אחת".
במהדורה זו נוסף מדור ל"מצוות התלויות בארץ" הנוהגות בארץ ישראל בלבד שלא נכללו במהדורה המקורית.

המימד הנוסף
הרב ישראל לורברבוים
מציאות חיינו ממבט שלא הכרתם.

ספר ייחודי העוסק מגוון נושאים מרתקים. מהות הזמן וחיי הנצח, שינויים בזמן, אור גשמי ואור רוחני, השבת והאור הגנוז, השגה רוחנית לאחר המוות, בריאת הזמן, יהדות ומדע, השבת – עצירת הזמן, האור ביהדות ובמדע, עולמות נוספים, ידיעה ובחירה.
עיונים בדרך ה' לרמח"ל: תכלית בריאת העולם והאדם, סדר הזמנים לקיום העולם, גן עדן, גיהינום, גלגולים ועוה"ב. כללי ההשגחה ונפש האדם.

ביטחון והשתדלות
הרב ד"ר אברהם וינרוט

ספר העוסק בשאלות יסוד באמונה ובטחון שבהן התחבטו חכמי ישראל בכל הדורות, כגון: מהו בטחון בה'? אמונה שיהיה טוב, או שמא אמונה שגם אם יהיה רע חלילה הרי שהדבר בא מאת ה'?
עד כמה האדם צריך לעשות השתדלות מכיוון שהכול נגזר מלמעלה, החלוקה הנכונה בין לימוד התורה וטרדות פרנסתו? האם מותר לאדם לבטח עצמו בביטוח חיים?
הספר כולל סקירה שיטתית של מקורות רבים, וייחודו בניתוח עמוק ובהיר ובניסוח כללי היסוד באופן רהוט. כך שהדברים משתבצים לתמונה מקיפה.

אנחנו לא לבד

עדי כהן

מדענים ואנשי רוח משקיעים את מיטב ימיהם בפענוח המסתורין האופף את היקום ובניסיון לתת מענה לשאלות כגון: כיצד נוצר היקום, כיצד מתבצע הכוונון העדין של חוקיו וקבועיו, כיצד התחילו החיים ומהי תכליתם.

התבוננות מעמיקה ביקום מגלה טביעות אצבעות המרמזות על פתרון אפשרי, ונותנות תקווה שנצליח לרדת לחקר מהותו ותכליתו.

ב"אנחנו לא לבד" נשזרו ממצאי המדע העדכניים ביותר עם מסמכים עתיקי יומין, המצויים ברשות עם ישראל.

ספר המבוסס על מקורות מדעיים מוסמכים, וכתוב בצורה ברורה ורהוטה, מהדורה אלבומית עם מאות תמונות צבעוניות על נייר כרומו מהודר.

יהדות לשנות אלפיים
הרב אריה כרמל

הסברה בהירה והסתכלות חדשנית על היחס שבין מסכת הערכים והמצוות לבין החברה המודרנית. הסברת פרטי הלכות הנהוגות בישראל מדורי דורות, תוך הצגת היהדות ומצוותיה עתיקות היומין באור בהיר, התואם להפליא את המושגים של החברה המודרנית.

דרך ה'
עם באור "אור הדרך" מאת הרב בנימין אפרתי
ספר המדבר על השקפת האדם ויחסו לכולם על ידי קיום מצוות.

מהדורה חדשה של הספר "דרך ה'" עם פרוש "אור הדרך" ועם "שבילי הדרך" – מקבילות משלימות משאר ספרי הרמח"ל.

במהדורה זו נוסף מפתח המפורט של הנושאים בספר, סומנו בגוף הספר הפניות ל"אור הדרך" ול"שבילי הדרך", בתוספת כותרות צד המקלות על הקורא בהתמצאות בספר.

מסילת ישרים
עם היאור "שמחת מרדכי" מאת הרב חיים שלנגר

מסילת ישרים הינו ספר מוסר, תיקון מידות והדרכה להתקרבות לה'. הספר הינו ספר יסוד מעט הכמות ורב האיכות, המלמד את האדם כיצד לייצב את אישיותו ולהביט נכון על החיים.
מהדורה חדשה ומשוכללת, עם חלוקת הפרקים לפסקאות, בתוספת כותרות וראשי פרקים, בצידי העמודים.
מעוטרת בביאור רחב בשם "שמחת מרדכי".
בצירוף שלושה מפתחות מפורטים: מפתח המקורות, מפתח הערכים ומפתח המצוות.

דעת תבונות
עם ביאור "אור הדעת" מאת האב בנימין אפרתי

ספרו היסודי של הרמח"ל, באמונת ישראל – "דעת תבונות". עוסק בענייני מציאות האדם והעבודה המוטלת עליו, עניין החיסרון ושלמותו, עניין תחיית המתים, הנהגת שכר ועונש, עניין הנבואה: מה היא, מה דרכה ומה תועלתה? וסוגיות במהות הבריאה.
הספר ערוך כדו-שיח בין הנשמה לשכל וכתוב בלשון צחה. מהדורה חדשה משוכללת ומנוקדת עם ביאור נרחב ומעמיק.

דרך תבונות * ספר הגיון * ספר המליצה
עם ביאור "הגות ליבי תבונות" מאת הרב דוד סקטון

דרך תבונות ספר יסודי מעמיק המגדיר מונחים ומדריך להבנת המבנה הלוגי של סוגיות התלמוד, המתאים לכל אחד לפי הבנתו.
ספר הגיון עוסק בהבנת מבנה הסברא, ההיקשים והלוגיקה של החידוש, הנובע משקלול הדעות והראיות – מתוך המבנה הייחודי של התלמוד.
ספר המליצה הרמח"ל מציע פתרון המבוסס על ספרי הנביאים, לבעיות הרטוריקה הנובעות מהסתירה המהותית שבין הלב לשכל, המפריעות להכרה הסופית באמת הנובעת ממסקנת הסוגיא.