כתר מלכות | מערכת האתר

כיסוי הראש לאשה הוא מצווה מן התורה, מצווה שהיא חלק מכללי הצניעות היהודיים. ומהווה יסוד לחיי משפחה מוצלחים ומאושרים.

כיסוי הראש הוא מעין כתר מלכות הניתן בראשה של האשה, נוסך עליה אור של "קדושה" חן, ויופי, הייחודיים לבת ישראל.

חיבור זה יסקור את המקורות והרעיונות למצווה קסומה זו.


כריכת הספר

פרק ראשון