אהבת ישראל | מערכת האתר

לאהבת ישראל היבטים רבים. מתייחסת היא לאהבת כל יהודי באשר הוא, לאהבת כל שנברא בצלם אלוקים, ולכל בריה.

 

אהבת ישראל באה לידי ביטוי בעזרה גשמית וחומרית, אך לא פחות בהטבה רוחנית לזולת.

 

אהבת ישראל היא הבסיס הרעיוני לכל מצוות התורה, עם מצווה זו מתקרבים לקיום שאר המצוות ולאהבת הקב"ה.

 

ליהודי השומר מצוה זו  ומקיימה במחשבתו ובמעשיו, נכונה תועלת אישית המתלווה לקיום מצוה חשובה זו.

 

חכמי ישראל שבכל הדורות הגשימו באופן נפלא מצוה זו, והם הדוגמה העומדת לפנינו לחיקוי.

 

על כל הנזכר נקרא בחוברת זו, שנלקטה על מנת לסייע בידנו להבין מה היא מצות אהבת ישראל, וכיצד עלינו לקיימה

 

 

כריכת החוברת

הפרק הראשון