הגילוח | מערכת האתר

מדוע אסור להתגלח בתער? מהי המגמה הרוחנית באיסור? מדוע יש מתירים להשתמש במכונה? במה היא שונה מסכין גילוח?

 

בחוברת זו ננסה לעמוד על מהות איסור הגילוח בתער ובסכין גילוח, לפרטיו, מהיבטים שונים. נבדוק את הנושא מבחינה הלכתית-מעשית ואת השלכותיו לגבי האדם בן זמננו, ונסקור את הדרכים שבהן ניתן לגלח את הזקן בהיתר.

 

כריכת החוברת

פרק ראשון