הכיפה | מערכת האתר

אין ספק שהמאפיין הבולט ביותר בהופעתו של יהודי שומר תורה - הוא כיסוי הראש. לאורך כל הדורות שמרו היהודים על מנהג כיסוי הראש, לעיתים רבות במחיר של סבל רב.

בחוברת זו נסקור את הטעמים והסיבות למנהג כיסוי הראש, טעמים שמקורם בהלכה ובמנהג. כמו כן, נדון בהשלכות הקשורות לזמננו אנו.

כריכת החוברת

פרק ראשון