הכשרות | מערכת האתר

לאורך כל הדורות הקפידו היהודים הקפדה יתרה לשמור על מצות כשרות המאכלים, ונזהרו עד כדי מסירות נפש ממאכלים אסורים.

 

טעמים שונים לאיסור המאכלים הבלתי כשרים, מובאים בדברי חז"ל ובספרים הקדושים.

 

במחשבת היהדותמודגש כי התכונות והנטיות של האדם, מושפעות במידה רבה מהמאכלים והמשקאות שהוא אוכל ושותה. הסיבה לכך היא שאחרי העיכול, הופך המזון להיות חלק מדמו ומבשרו של האדם האוכל, וכשם שאיכות המזון משפיעה על בריאות הגוף, כך יש לה השפעה על תכונות הנפש, על התכונות הרגשיות של האדם, ועל מכלול האישיות היהודית, החל מהעדינות הטהורה של הנפש היהודית ועד כדי נטיה השקפתית שכלית.

 

בחוברת זו לוקטו ממקורות שונים מבחר מובאות, מקורות, נימוקים והסברים מאלפים למצוות הכשרות

 

כריכת החוברת

פרק ראשון