תפילין | מערכת האתר

"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך"

 

מהם היסודות הרעיוניים במצוות התפילין, מה משמעות הנחת התפילין על היד ועל הראש. מדוע כל כך חשוב להניח דוקא תפילין מהודרות, מה המסתורין האופף מצוה זו. מהו סוד מסירות הנפש בקיות מצות התפילין, מדוע כה הקפידו ומקפידים על מצווה זו שומרי המצוות?

 

על שאלות אלו ואחרות נדון בספר זה.

 

בספר זה ריכזנו את היסודות הרעיוניים של מצוות הנחת התפילין, יחד עם קיצור הלכות מעשיות, בלשון קלה וברורה

 

כריכת החוברת

פרק ראשון