הציצית | מערכת האתר

"ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם... וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'"

 

מהו המסתורין האופף את מצות הציצית? מדוע שמרו יהודים בדבקות רבה מצוה זו? מהם הטעמים והמשמעויות במצוה זו?

 

בחוברת זו מלוקטים מבחר מאלף של מובאות ומקורות במהותה ותפקידה של מצוות הציצית, משמעויותיה, הלכותיה והשלכותיה.

 

כריכת החוברת

פרק ראשון