תלמוד תורה | מערכת האתר

לימוד ושינון התורה הכוללת את זו שבכתב ואת זו שבעל-פה, הינה מצוות עשה מדאורייתא - "והגית בו יומם ולילה"

 

בתולדות עם ישראל נתייחד לימוד התורה כדבר שהיהודים מסרו עליו את נפשם, לימוד התורה נחשב כפעולה המפוארת, האצילה והמהנה ביותר שיהודי זוכה לה.

 

בעבודת חייו של היהודי נחשב לימוד התורה כערך מכונן ונאצל, וכמסלול עיקרי להשלמת האדם, המזרים ליהודי ולכל העולם אור, כוח חיובי וחיות.

 

במסגרת ספר זה לוקטו רעיונות ומאמרים, תובנות ונימוקים בנושא לימוד התורה. ננסה הבהיר מה טמון בתורה; מה הביא יהודים לאורך כל הדורות, מאברהם אבינו ועד עצם היום הזה, למסור את נפשם על לימוד התורה ולראות בו את העיסוק הנעלה ביותר שיהודי יכול לעסוק בו? מה כוחה של התורה השובהאת ליבותיהם של מיליונים רבים בעולם.

 

כריכת החוברת

פרק ראשון