העוף במקרר הציל את הילד | מערכת האתר


את הסיפור דלהלן, שיש בו הרבה יותר מקורטוב אמונה, סיפר הרב יחיאל מיכל גוטפרב, מאנשי החסד הנודעים בירושלים, באסיפה שהתכנסה בביתה של הרבנית שמואלביץ, זוגתו של מרן הגר"ח זצ"ל ראש ישיבת מיר. כל מי ששמע את הסיפור עצר את נשימתו ועמד נידהם כאינו מאמין.

על דלת ביתו של אברך תלמיד חכם, מיקירי קרתא דירושלים, שהתברך, בלי עין הרע, בארבעה עשר ילדים, התדפקה אשה ענייה וביקשה שיתנו לה בשר-עוף לאכול. בעל הבית, שככל עמלי תורה אין הפרנסה מצויה בביתו בשפע, וכל בני משפחתו ניזונים מלחם צר ומים לחץ, ניסה להסביר לאשה שאת שני העופות היחידים שיש לו במקרר, הוא שומר לחג הקרב ובא, ואם יתן לה את הבשר לא יישאר לו במה להאכיל את עולליו המרובים.

והאשה נישארה לעמוד בפתח, מתחננת על נפשה ועל רעבונה.

לא עברו שניות אחדות והאברך עשה את חשבון נפשו בצורה אחרת. אם האשה האומללה הזו לא התביישה להגיע עד פתח ביתי ולבקש שיתנו לה בשר לאכול, אות הוא שבאמת הגיעו לדידה מים עד נפש, ואם כן מה יקרה אם ילדיי לא יאכלו בשר בחג?

ישראל רחמנים בני רחמנים הם, אומרים ועושים.
הוא ממהר להתנצל בפני האשה על סירובו, ומבקש ממנה להמתין עד שיילך למקרר ויוציא את העוף.

כיוון שהבין את הזכות הגדולה שהזדמנה לידיו להאכיל אשה ענייה, מיהר האברך בשמחה להוציא את הבשר. כדי לחוש את מידת העניות ששררה בבית, די אם נאמר שהמקרר שעמד במטבח היה מהמודל הישן שאי אפשר לפותחו מבפנים.

האברך ניגש למקרר, ומפיו ניפלטת זעקת אימים.

את מי הוא מוצא שם, במקרר?

את ילדו בן השלוש שניכלא בתוכו מבלי יכולת להשתחרר.

הילד היה כבר כחול לגמרי, וסבל מקשיי נשימה איומים. בניסי ניסים הצליחו אנשי ההצלה להחזיר אותו למצב נשימתי סדיר, ומנתוני הדו"ח הרפואי עולה שאם הפעוט היה נישאר במקרר עוד מחצית הדקה, היה קורה הגרוע מכל.

כיוון שלא היתה לבני הבית כל סיבה לגשת למקרר בתוך מחצית הדקה הקרובה, הרי שהמסקנה החותכת היא שרק מעשה החסד שהחליט בעל הבית לעשות ברגע האחרון, הצילה את בנו ממוות בטוח. לבד מהראייה המאלפת לדברי חז"ל, שאינם זקוקים לראייה, שצדקה מצילה ממוות, אפשר לשאוב מסיפור זה עוד לקח חשוב מאין כמותו:
ממצווה לא מפסידים. לעולם.

נתת רבע עוף, קיבלת ילד שלם. במתנה.
 

 הסיפור מתוך סדרות הספרים "טובך יביעו", "עלינו לשבח", "ברכי נפשי".

בימים אלה יצא לאור כרך נוסף מסדרת הספרים המובחרת 'ברכי נפשי', של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, אותה כתב וערך מיודענו הנכבד, הסופר החרדי הוותיק הרב משה מיכאל צורן. 

הסדרה החדשה, כשתי קודמותיה, 'טובך יביעו' ו'עלינו לשבח', נסובה על פרשיות השבוע, כשכל החומר כולו - הוא חדש לחלוטין, ואף סיפור שהופיע בסדרות הקודמות לא מופיע בסדרה החדשה. 

הרב יצחק זילברשטיין, נחשב כיום לאחד מגדולי הפוסקים, ולבד מבקיאותו העצומה בהלכה הוא משמיע דברי חיזוק ומוסר, בתוספת סיפורים והנהגות שראה ושמע מגדולי הדור. סיפורים אלו הובאו ב-3 סדרות הספרים, שכל כרך שלהן מכיל כ-800 עמודים, וכולל מאות סיפורים ועובדות מגדולי הדור, וכן קובץ שו"ת בעניינים אקטואליים. הדברים נכתבו בסגנון מהוקצע וברור עד מאוד, נסובים אודות הנהגותיהם-בקודש של היושבים ראשונה במלכות התורה, זכר צדיקים לברכה, וכאלה החיים עימנו עד מאה ועשרים, וממשיכים להנהיג את עם ישראל בכל תפוצותיו. 

אחד הנושאים הבאים לידי ביטוי נרחב בסדרות אלו עוסק בהחדרת האמונה והבטחון בצור ישראל, שהוא יסוד-היסודות ועיקר-העיקרים. האמונה מסייעת לנו לשמור על שיקול הדעת, על צלילות ומתינות, ולא לאבד את שלוות הנפש גם בתקופה כמו זו שאנו חיים בה, שהתרחשויותיה ואירועיה הדרמטיים אמורים לנטוע בנו את ההיפך הגמור משלווה. 

בין עמודי הכרך החדש, נוכל לקרוא מאות רבות של סיפורים על גדולי התורה והחסידות שלא פורסמו מעולם, תוך הקשרם הישיר לפסוקי הפרשה.

בין הסיפורים הובאו גם עניינים רבים בחינוך הילדים, תוך הדגמה מחייהם של גדולי הדורות שעברו ומעשים שהיו אצל גדולי דורנו שליט"א. לא ליקוטים יש כאן אלא פרקי-מוסר מאלפים. גם בספרים הקודמים האריך המחבר בענייני אמונה, וביותר - בכרך החדש, וזאת לאור האירועים המסעירים העוברים על עם ישראל. 

את הספרים ניתן להשיג אצל הרב משה מיכאל צורן, 03-6776168. מחיר מיוחד מובטח למשתתפי חברותא וגולשי האתר.

מומלץ מאוד כמתנה לחג הפסח, או למעוניינים לקרוא סיפורים ורעיונות סביב שולחן השבת.

בתמונה: הרב יצחק זילברשטיין