פרשת תרומה

חידון חרוזים ושמות פרשת תרומה תשע"ח
ד"ר אמיר שוורץ
כיצד משיגים אחדות?
עלון בית דוד
הפאר של שלמה – והלב של דוד
עלון בית דוד
חלקת אלוקים
אליעזר היון
חידות ותשבצים לפרשת תרומה
ד"ר אמיר שוורץ
ויקחו לי תרומה
אבי קלנר
אשר אתה בונה – בלשון הווה גם ביחסים זוגיים
הרב עזריאל יונה
המשכן, הלב והמשכן שבלב
משה לוין