פרשת האזינו

חידות ותשבצים לפרשת האזינו
ד"ר אמיר שוורץ
שירת הברבור
אליעזר היון
עם נבל ולא חכם