חידות ותשבצים לפרשת יתרו | ד"ר אמיר שוורץ

 

רמה קלה בינונית

 1. בן משה
 2. מפרשני התורה
 3. חצי ופחות היו ליד הר סיני
 4. משה רבינו היה עניו ו_____ בערכו

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית קשה

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אשת משה

נותנת פרי

השמיע קול ברכב

חית עוף קטנה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

אסור בעשרת הדברות

סופר

תספור

בהיפוך אותיות לא קיצון

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

בן משה

כתוב

עצמות בולטות

זרקו הרחיקו

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה:

סכסוך מיודד

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

עם יתרו

 

אומה וארץ

 

משה ליתרו

 

טקס נישואין

 

מקום גבוה

 

מצפה לולד

 

מ4 אבות נזיקין

 

חלק מקבוצה

 

פירמידה

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. מדבר ...קר תרחק
 2. ... ואפר על ראשם
 3. ... ששבר את גב הגמל
 4. השתדלה
 5. לא טהורה
 6. הפכו לטהור
 7. על כן ברך את יום השבת ...............

 

 

פתרונות יתרו

רמה קלה בינונית

 1. בן משה
 2. מפרשני התורה
 3. חצי ופחות היו ליד הר סיני
 4. משה רבינו היה עניו ו_____ בערכו

 

1

2

3

4

1

ג

ר

ש

מ

2

ר

ש

ב

מ

3

ש

ב

ו

ע

4

מ

מ

ע

ט

 

 

רמה בינונית קשה

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אשת משה

נותנת פרי

השמיע קול ברכב

חית עוף קטנה

 

הפתרון

צפורה

פורה

צפרה

צפור

2

הגדרה

אסור בעשרת הדברות

סופר

תספור

בהיפוך אותיות לא קיצון

 

הפתרון

תמונה

מונה

תמנה

תמון

3

הגדרה

בן משה

כתוב

עצמות בולטות

זרקו הרחיקו

 

הפתרון

גרשום

רשום

גרום

גרשו

 

 

 

הגיון "רצוף"

סכסוך ידידותי

 ריבעים=  ריב  סכסוך + עים ידיד עים

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

מדין

עם יתרו

מדינה

אומה וארץ

חתן

משה ליתרו

חתונה

טקס נישואין

הר

מקום גבוה

הרה

מצפה לולד

שור

מ4 אבות נזיקין

שורה

חלק מקבוצה

 

 

 

 

 

 

פירמידה

1

ש

 

2

ש

ק

 

3

ה

ק

ש

 

4

ש

ק

ד

ה

 

5

ק

ד

י

ש

ה

 

6

ה

ק

ד

י

ש

ו

 

7

ו

י

ק

ד

ש

ה

ו

 
 1. מדבר ...קר תרחק
 2. ... ואפר על ראשם
 3. ... ששבר את גב הגמל
 4. השתדלה
 5. לא טהורה
 6. הפכו לטהור
 7. על כן ברך את יום השבת ...........