חידות ותשבצים לפרשת תרומה | ד"ר אמיר שוורץ

רמה בינונית קלה

  1. אותו בנו במדבר
  2. האדירו ושיבחו את הקב"ה  במשכן
  3. ענן ה____ היה מעליו
  4. תורם הרבה

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מיסודות המשכן

עניים

לא חמים

העץ שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

אבן בחושן

הכה

מסביב ... הסער

יתאים בעתיד בקיצור

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

בקצה המשכן

זמירות

לא חמות

ברקו פניו

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה             משתחוה בא(ה)נחה

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

מתכת יקרה

 

 

גולדה

לא ראשון

 

 

מחלת ילדות

אהל מועד

 

 

הלואה לטווח ארוך

לא אב

 

 

מידת אורך מקראית

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1... יום ולילה היה בהר

2.ממלא מקום ר"ת

3.חדר בטחון

4.אומרים תודה

5.ממונים על אחרים

6.שש משזר ......נחושת

 

 

 

פתרונות

רמה בינונית קלה

 

1

2

3

4

1

מ

ש

כ

נ

2

ש

ג

ב

ו

3

כ

ב

ו

ד

4

נ

ו

ד

ב

 

 רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מיסודות המשכן

עניים

לא חמים

העץ שלי

 

הפתרון

קרשים

רשים

קרים

קרשי

2

הגדרה

אבן בחושן

הכה

מסביב ... הסער

יתאים בעתיד בקיצור

 

הפתרון

יהלום

הלום

יהום

יהלו

3

הגדרה

בקצה המשכן

זמירות

לא חמות

ברקו פניו

 

הפתרון

קרנות

רנות

קרות

קרנו

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף", מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר? הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה

משתחוה בא(ה)נחה

פתרון

קדשים = קד שים  קד= משתחוה + שים הנחה

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

זהב

מתכת יקרה

זהבה

גולדה

שני

לא ראשון

שנית

מחלת ילדות

משכן

אהל מועד

משכנתא

הלואה לטווח ארוך

אם

לא אב

אמה

מידת אורך מקראית

 

 

 

 

 

 

פירמידה

1

מ

 

2

מ

מ

 

3

מ

מ

ד

 

4

ד

מ

י

ם

 

5

מ

ו

ד

י

ם

 

6

א

ד

ו

נ

י

ם

 

7

ו

א

ד

נ

י

ה

ם

 

 

1... יום ולילה היה בהר

2.ממלא מקום ר"ת

3.חדר בטחון

4.אומרים תודה

5.ממונים על אחרים

6.שש משזר ......נחושת