חידות ותשבצים לפרשת האזינו | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת האזינו   תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

 

 

 

 

 1. מוצר חלבי

2

 

 

 

 

 1. מונח במשפט

3

 

 

 

 

 1. .... לנקם צריו

4

 

 

 

 

 1. אספקט
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

.... אכלה בם

שיירת אוניות

שנשמה באפו

נורה מהקשת

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

ממכות מצרים

פרא

מתגורר

חיה שעירה טורפת

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

... מדבר צין

מפריד מהמוץ

קש

משתחוה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון   

חידת הגיון    משוחח  בקור

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת ההפרשה

1

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 
 1. ה- מאתיים
 2. מורה הלכה
 3. אבל
 4. צד שאינו מזרח
 5. כל ישראל ........ זה לזה
 6. הר........

 

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

... ילדיתך תשי

 

 

מסגרת כללית

איש

 

 

חולה מאוד קשה

נתח

 

 

לא גסה

אמרי.....

 

 

מכשפה טובה

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

פרשת האזינו   תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

פתרונות

 

1

2

3

4

הגדרות

1

ח

מ

א

ה

 1. מוצר חלבי

2

מ

ר

ש

י

 1. מונח במשפט

3

א

ש

י

ב

3.

4

ה

י

ב

ט

4.

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

.... אכלה בם

שיירת אוניות

שנשמה באפו

נורה מהקשת

 

הפתרון

חצי

צי

חי

חץ

2

הגדרה

ממכות מצרים

פרא

מתגורר

חיה שעירה טורפת

 

הפתרון

דבר

בר

דר

דב

3

הגדרה

... מדבר צין

מפריד מהמוץ

קש

משתחוה

 

הפתרון

קדש

דש

תבן

קד

 

 

חידת הגיון  

חידת הגיון    משוחח  בקור

מ

ד

ב

ר

צ

י

ן

 

פירמידת ההפרשה

1

ר

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ר

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ב

ר

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

ע

ר

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ע

ר

ב

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

ה

ע

ב

ר

י

ם

 

 

 

                                                                                                     
 
 1. ה- מאתיים
 2. מורה הלכה
 3. אבל
 4. צד שאינו מזרח
 5. כל ישראל ........ זה לזה
 6. הר........

 

 

 

 הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

... ילדיתך תשי

צור

צורה

מסגרת כללית

איש

אנוש

אנושה

חולה מאוד קשה

נתח

חלק

חלקה

לא גסה

אמרי.....

פי

פיה

מכשפה טובה

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.