פרשת תצוה

חידון חרוזים ושמות פרשת תצוה תשע"ח
ד"ר אמיר שוורץ
אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
עלון בית דוד
חידונים ושאלות לפרשת תצוה
ד"ר אמיר שוורץ
השמן הטוב שיורד על הזקן
בית דוד
מה השבח הגדול שבני ישראל עשו 'כאשר צוה ה' את משה'?
מערכת האתר
שבוע של מילואים
אליעזר היון
מדוע מוקם חושן המשפט על הלב?
הרב עזריאל יונה
מהי חכמה?
להרגיש את הזולת
עלון בית דוד
שמן זית זך, כתית
אבי קלנר