פרשת פקודי

מסירות נפשם של התורמים - קבעה את גורל המשכן
עלון בית דוד
לפרשת פקודי-פרשת החיבורים
בעז מלט
בצלאל גילה: גם המשכן זקוק לעולם הזה
הרב עזריאל יונה
בין כסליו לניסן
אליעזר היון
אין מי שיחצוץ בינינו לאבינו שבשמים
בית דוד
בואו חשבון