פרשת נצבים

ברית עם האבות וגנטיקה רוחנית
הרב עזריאל יונה
הציר המרכזי
עלון בית דוד
חידות ותשבצים לפרשת ניצבים וילך
ד"ר אמיר שוורץ
אחד בשביל כולם - כולם בשביל אחד
אליעזר היון
חידות לפרשת ניצבים
ד"ר אמיר שוורץ
לא רחוקה היא
אבי קלנר
ל'התייצבות' בפני ה' – אופי משלה
הרב עזריאל יונה