חידון חרוזים ושמות לפרשת חיי שרה | אמיר שוורץ

רבקה ויצחק השידוך האולטימטיבי

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היה ברומו ובשיא

כך נקרא אברהם בקרב אנשי הארץ

 

בים הייתה סופה וסערה

אותה קנה אברהם מתושבי הארץ

 

מכונית נוסעת על ארבעה גלגלים

איתו העבד הוביל לחרן עשרה

 

תקופת האבות הייתה בערך בתקופת האבן

ילידי חרן נתנו לגמלים

 

צבא בנוי על חיילים ומפקדים

אותם ענדה רבקה

 

על מזבחות אנשים הקריבו קורבנות

אתם קיבלה רבקה מעבד אברהם

 

רבקה הייתה רצינית ולא שובבה

הברכה הייתה והסתיימה ב...

 

לקראת הפגישה היא יפתה וטיפחה

היא לא לשיטה אלה אמה

 

שרה לא איבדה תקוה ולא התייאשה

יצחק לקח לו את רבקה ל....

 

התינוקת הייתה לא שקטה וצווחה

לבסוף רבקה הפכה לחלק מה......

 

 

 

שמות  ומקומות בפרשת חיי שרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבד היה רמז ולבסוף הפתרון

עיר האבות

 

עכשיו זה כעת

תושבי קרית ארבע אנשי

 

כנראה בחברון לא היה אז תיאטרון

מוכר המערה היה

 

מושב ליד בית שמש ושמו אחיעזר

עבד אברהם

 

בדעות קדומות היא נחלמה ונאבקה

מכוכבות הפרשה

 

לבן הוא יפה אם גם צחור

קרוב משפחתה של רבקה

 

אומן המשכן בצלאל

אבי רבקה

 

פרי מתוק וטעים דובדבן

איש רע שנשמע עליו בהמשך

 

יש הנוטים תמיד לחומרה

היא אשת אברהם הנוספת

 

התוצאות לעתיד חזיתי

אומה שישבה באיזור חברון

 

 

 

חידון פרשת חיי שרה  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. מחוילה עד ....... שם ישב ישמעאל
  2. יעקב ....... עם אבותיו במערת המכפלה
  3. חקר חזק ....... ולא מצא כלום
  4. אמא שניה לאימהות האומה

פתרון:

רבקה ויצחק השידוך האולטימטיבי

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היה ברומו ובשיא

כך נקרא אברהם בקרב אנשי הארץ

נשיא

בים הייתה סופה וסערה

אותה קנה אברהם מתושבי הארץ

מערה

מכונית נוסעת על ארבעה גלגלים

איתו העבד הוביל לחרן עשרה

גמלים

תקופת האבות הייתה בערך בתקופת האבן

ילידי חרן נתנו לגמלים

תבן

צבא בנוי על חיילים ומפקדים

אותם ענדה רבקה

צמידים

על מזבחות אנשים הקריבו קורבנות

אתם קיבלה רבקה מעבד אברהם

מגדנות

רבקה הייתה רצינית ולא שובבה

הברכה הייתה והסתיימה ב...

רבבה

לקראת הפגישה היא יפתה וטיפחה

היא לא לשיטה אלה אמה

שפחה

שרה לא איבדה תקוה ולא התייאשה

יצחק לקח לו את רבקה ל....

אשה

התינוקת הייתה לא שקטה וצווחה

לבסוף רבקה הפכה לחלק מה......

משפחה

 

 

שמות  ומקומות בפרשת חיי שרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבד היה רמז ולבסוף הפתרון

עיר האבות

חברון

עכשיו זה כעת

תושבי קרית ארבע אנשי

חת

כנראה בחברון לא היה אז תיאטרון

מוכר המערה היה

עפרון

מושב ליד בית שמש ושמו אחיעזר

עבד אברהם

אליעזר

בדעות קדומות היא נחלמה ונאבקה

מכוכבות הפרשה

רבקה

לבן הוא יפה אם גם צחור

קרוב משפחתה של רבקה

נחור

אומן המשכן בצלאל

אבי רבקה

בתואל

פרי מתוק וטעים דובדבן

איש רע שנשמע עליו בהמשך

לבן

יש הנוטים תמיד לחומרה

היא אשת אברהם הנוספת

קטורה

התוצאות לעתיד חזיתי

אומה שישבה באיזור חברון

חיתי

 

 

חידון פרשת חיי שרה  תשעח

 

1

2

3

4

1

א

ש

ו

ר

2

ש

ו

כ

ב

3

ו

ב

ד

ק

4

ר

ב

ק

ה

 

 

  1. מחוילה עד ....... שם ישב ישמעאל
  2. יעקב ....... עם אבותיו במערת המכפלה
  3. חקר חזק ....... ולא מצא כלום
  4. אמא שניה לאימהות האומה

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.