הנסיון הקשה ביותר | מערכת האתר

הקב"ה ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות ועמד בכולם.

כשמונים את הניסיונות של אברהם אבינו, ידוע שניסיון עקדת יצחק הינו הניסיון העשירי.

יש מפרשים שאומרים שהניסיון העשירי של אברהם אבינו - הניסיון האחרון - הוא קבורת שרה אמנו. שהרי הקב"ה הבטיח ואמר לאברהם שהארץ כולה שלו. ועכשיו כשהוא בא לקבור את שרה, הוא צריך לקנות את הקרקע.
 
נקדים ונשאל, מה הטעם שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם, מה הצורך בנסיון אחר נסיון?

אלא שכל ניסיון, יש בו מעלות גבוהות יותר מאשר בניסיון הקודם.

אחרי שעמדת בניסיון הראשון, עכשיו בניסיון השני אתה נדרש ליותר, אתה נבחן יותר.

אם כן, איך נוכל להבין את המפרשים שאומרים שניסיון קבורת שרה הוא הניסיון העשירי, והלוא הוא מתרחש אחרי ניסיון העקדה? וכי איזה נסיון קשה יותר מלעקוד את יצחק?

זאת ועוד, שהניסיון העשירי, האחרון, שמהווה את הבחינה הסופית והמוחלטת, של האמונה בה' הינו דוקא קבורת שרה ולא כפי שנראה לנו הגיוני יותר - עקדת יצחק?


ומבארים, שאמנם ניסיון העקדה היה ניסיון קשה ביותר.

אך כשהודיע ה' לאברהם את הציווי של ניסיון העקדה הוא אומר לו:
קח,
את בנך,
את יחידך,
אשר אהבת,
את יצחק...


הוא מכין אותו, הוא נותן לו את הציווי של הניסיון, בהדרגה, בהכוונה, בצורה שאברהם מתכונן אליה..

ברגע ששרה נפטרה, לאברהם אין זמן, הוא צריך לקבור אותה.

הוא מחפש מקום, הוא נדרש לקנות, הוא נמצא בניסיון של קנית המקום, קבורת שרה. ו--- עומד בו. לא מערר. לא שואל ולא אומר מתוך לחץ: האדמה והארץ שלי היא. אלא קונה וקובר.

גדלותו של אדם, נמדדת במצבים הספונטנים. בזמנים שהוא נדרש לפעולות מיידיות ומגיב להם בצורה הנכונה.

לכן, אברהם התנסה במצב של לחץ, בלי כל הכנה - וגם אז - לא ערער ולא בא בתלונות ובהתרסה כלפי הבטחות הקב"ה, ובאמת אם גם במצב כזה הוא מסוגל לעמוד - כי אז הוא בדרגה הגבוהה ביותר.


לכן זהו הניסיון העשירי מכל עשרת הנסיונות שנתנסה.


שבת שלום