הירידה למצרים | מערכת האתר

פרשת השבוע ויגש, בו מתוארת ירידתם של יעקב ובניו למצרים. בני ישראל יורדים כגרים, ארעיים. בהמשך הם עוברים שינוי ומשתקעים במצרים.


 מעניינים דברי ה"כלי יקר" בפרשתנו:


"וישב ישראל בארץ גושן –כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר, כי הקב"ה גזר עליהם 'כי גר יהיה זרעך', והם בקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גֵרות.

 

כמו שדרשו אצל יעקב וישב יעקב ביקש יעקב לישב בשלוה קפצה עליו רוגזו של יוסף כך הפסוק מאשימם על ישיבה זו שבקשו אחוזה בארץ לא להם, ולא כך אמרו אל פרעה 'לגור בארץ באנו', מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע אלא כמדייר בי דיירא (כסבל הנושא משאו) ועכשיו חזרו מדבריהם, וכל כך נשתקעו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרך הקב"ה להוציאם משם ביד חזקה, ואותן שלא רצו לצאת מתו בשלושת ימי האפילה"