פרשת תצוה

חידון חרוזים ושמות פרשת תצוה תשע"ח
ד"ר אמיר שוורץ
השמן הטוב שיורד על הזקן
בית דוד
חידונים ושאלות לפרשת תצוה
ד"ר אמיר שוורץ
שבוע של מילואים
אליעזר היון
מדוע מוקם חושן המשפט על הלב?
הרב עזריאל יונה
מהי חכמה?
להרגיש את הזולת
עלון בית דוד
שמן זית זך, כתית
אבי קלנר
אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
עלון בית דוד