חידונים ושאלות לפרשת תצוה | ד"ר אמיר שוורץ

תצוה

רמה קלה

 1. מכלי המשכן
 2. בית המקדש
 3. פרו ___ ללא תמורה
 4. אותם  אופים בבית המקדש

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

בושם במקדש

תסמונת בעייתית

יללת ובכית

שורה (זנבו וראשו קפד)

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מחלקי היממה

לא מעטים

לא ישנים

שכן שלנו

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

צלפים

ביחד (קפד ראשו X2)

לא קשים

חבל עבה ( קפד ראשו X2)

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה, לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה

אביו של יפת עם בנו של אדם

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

בן אהרון

 

תרומה

 

סיפור רציני

 

סיפור קטן

 

כתר

 

נשואה לאל בנצרות

 

אותו מקריבים

 

עיר דרומית

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. העשירי קודש
 2. עבורי
 3. מילת שאלה
 4. סחורה במחסן
 5. לא רזים
 6. ביריונים
 7. איל ה......

 

 

 

 

פתרונות פרשת תצוה

 1. מכלי המשכן
 2. בית המקדש
 3. פרו ___ ללא תמורה
 4. אותם  אופים בבית המקדש

 

1

2

3

4

1

מ

ז

ב

ח

2

ז

ב

ו

ל

3

ב

ן

נ

ן

4

ח

ל

ן

ת

 

 

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

בושם במקדש

תסמונת בעייתית

יללת ובכית

שורה (זנבו וראשו קפד)

 

הפתרון

קטורת

טורת

קטרת

טור

2

הגדרה

מחלקי היממה

לא מעטים

לא ישנים

שכן שלנו

 

הפתרון

ערבים

רבים

ערים

ערבי

3

הגדרה

צלפים

ביחד (קפד ראשו X2)

לא קשים

חבל עבה ( קפד ראשו X2)

 

הפתרון

קלעים

לעים

קלים

קלעי

 

 

היגיון "צרוף"  מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?  הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה

אביו של יפת עם בנו של אדם

הפתרון  נחשת = נח אביו של יפת +  שת בנו של אדם הראשון

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

נדב

בן אהרון

נדבה

תרומה

מעשה

סיפור רציני

מעשיה

סיפור קטן

נזר

כתר

נזירה

נשואה לאל בנצרות

איל

אותו מקריבים

אית

עיר דרומית

 

 

 

 

 

פירמידה

1

י

 

2

ל

י

 

3

ל

מ

י

 

4

מ

ל

א

י

 

5

מ

ל

א

י

ם

 

6

א

ל

י

מ

י

ם

 

7

מ

י

ל

ו

א

י

ם

 

 

 1. העשירי קודש
 2. עבורי
 3. מילת שאלה
 4. סחורה במחסן
 5. לא רזים
 6. ביריונים
 7. איל ה......

 

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ