חידות ותשבצים לפרשת ויקהל | ד"ר אמיר שוורץ

ויקהל

רמה קלה

 1. שמן למנורה
 2. מבעל חי זה עשו עורות למשכן
 3. מפל מהגדולים בעולם באוסטרליה
 4. השורש לאחד מקישוטי  הבגד של כהן גדול

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית

 חידון אותיות קפד זנבו בטנו וראשו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

חבלים

מחפשים

לא חיים

X2  גיד של גיטרה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מלאכה

ממציאה

עמלה

עשוי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

קרשים גדולים

שופטים

מהבילים

הבוס שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה, לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר? 

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה

מילת צער בהמון עם

ויקהל =   וי + בקהל רב

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

מאכל בסיס

 

נאבקה

 

וילון

 

על הפנים

 

וו

 

מעדה, נפלה

 

זוהר, זיו

 

מגורי חיות

 

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. פרשת ה....... בשב"כ
 2. מתנה
 3. ראוי למגע
 4. פרי קיץ
 5. ראויים לפעילות
 6. ימי החול ( 3.4)

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ויקהל פתרונות

רמה קלה

 1. שמן למנורה
 2. מבעל חי זה עשו עורות למשכן
 3. מפל מהגדולים בעולם באוסטרליה
 4. השורש לאחד מקישוטי  הבגד של כהן גדול

 

1

2

3

4

1

מ

א

ו

ר

2

א

י

ל

מ

3

ו

ל

מ

נ

4

ר

מ

נ

י

 

 

רמה בינונית

 חידון אותיות קפד זנבו בטנו וראשו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

חבלים

מחפשים

לא חיים

X2  גיד של גיטרה

 

הפתרון

מתרים

תרים

מתים

מתר

2

הגדרה

מלאכה

ממציאה

עמלה

עשוי

 

הפתרון

עבודה

בודה

עבדה

עבוד

3

הגדרה

קרשים גדולים

שופטים

מהבילים

הבוס שלי

 

הפתרון

אדנים

דנים

אדים

אדוני

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה. לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר? 

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה

מילת צער בהמון עם

ויקהל =   וי בקהל רב

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

לחם

מאכל בסיס

לחמה

נאבקה

מסך

וילון

מסכה

על הפנים

קרס

וו

קרסה

מעדה, נפלה

מאור

זוהר, זיו

מאורה

מגורי חיות

 

 

 

 

 

 

פירמידה

1

ש

 

2

ש

י

 

3

מ

ש

י

 

4

מ

ש

י

ש

 

5

מ

י

ש

מ

ש

 

6

ש

מ

י

ש

י

ם

 

7

ש

ש

ת

י

מ

י

ם

 
 1. פרשת ה....... בשב"כ
 2. מתנה
 3. ראוי למגע
 4. פרי קיץ
 5. ראויים לפעילות
 6. ימי החול ( 3.4)

 

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ