חידות ותשבצים לפרשת ויקרא | מערכת האתר

 

ריבוע קסם

אותו מקריבים

 1. אותו מקרבים
 2. אותו מקריבים
 3. צמח מטפס שלא מקריבים
 4. אותה מקריבים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא לוויים

X2 ינים קלות

לא בהירים

יש לי כהן פרטי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

חלק טוב לקרבן

לא טובים

שדות מרעה

בשר תענוג שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שרף נעים ריח

לא הורס

לא שחורה

בירור

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

 חידת הגיון

שכל מביא צאצאית

מח + בת = מחבת

אם הוא רוכן אז מניח

 

 

 

 

 

 

 

 

הכין:  דר אמיר שוורץ

פתרונות

 

 1. אותו מקריבים
 2. אותו מקרבים
 3. צמח מטפס שלא מקריבים
 4. אותה מקריבים

 

1

2

3

4

1

ק

ר

ב

נ

2

ר

ח

ו

ק

3

ב

ו

ר

ב

4

נ

ק

ב

ה

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא לוויים

X2 ינים קלות

לא בהירים

יש לי כהן פרטי

 

הפתרון

כהנים

נים

כהים

כהני

2

הגדרה

חלק טוב לקרבן

לא טובים

שדות מרעה

בשר תענוג שלי

 

הפתרון

כרעים

רעים

כרים

כרעי

3

הגדרה

שרף נעים ריח

לא הורס

לא שחורה

בירור

 

הפתרון

לבונה

בונה

לבנה

לבון

 

 

 

 

 חידת הגיון

שכל מביא צאצאית

מח + בת = מחבת

אם הוא רוכן אז מניח

ק

ד

ש

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת צו

  קל בינוני

 1. קיצור של קרבן שלם
 2. בעת הקרבן הכהן ......
 3. אחד הפתרונות של הקרבן הוא
 4. מה שמיותר  על הקרבן

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

קדשים

דשים

קדים

קדשי

2

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

מרחשת

רחשת

מרשת

מרחש

3

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

דרותם

רותם

דרתם

דרות

 

 

 

מילת הגיון

קשה

 

ביום שמיני יתכן ויקרה