אשר נשיא יחטא | מערכת האתר

אשר מלשון אשרי – אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו. (רש"י)

לקהל המשתתפים בשמחת בר המצווה של אחד מילדי העיר בני ברק נכונה הפתעה: בפתחו של אולם השמחות נראתה לפתע דמות מוכרת. "הסטיפלר!" עברה לחישה מפה לאוזן. והכל קמו ממקומותיהם, מבקשים לחזות בהדרת פניו של הצדיק, אשר זה זמן רב אינו יוצא- מפאת חולשתו - מפתח ביתו.

נרגשים במיוחד היו בני משפחתו של חתן השמחה, נרגשים ונבוכים כאחת-הן אין הם קרובי משפחה של רבי יעקב ישראל קנייבסקי.על מה ולמה זכו הם אפוא,כי הצדיק,ששנים רבות אינו משתתף אף בשמחות משפחתיות יגיע דוקא לשמחתם??


עד מהרה התבררו הדברים. שכן,עם הכנסו לאולם השמחות בקש הסטייפלר לשוחח ביחידות עם חתן בר המצוה. נפעם לחלוטין שמע הנער מה בפיו של הצדיק הדור. ובתום השיחה, עזב האורח הנכבד את המקום. "מה אמר לך?" הקיפו הנוכחים את הנער,"מה אמר לך הסטייפלר?"

נחנק מהתרגשות הצליח הנער לפלוט: "הוא בא לבקש ממנו מחילה".... הסתבר, כי אביו של חתן השמחה נוהג להתפלל בבית המדרש "לדרמן" -בו התפלל הסטייפלר זצ"ל.

בעת שהיה הילד כבן שבע שנים, נדמה היה לו, לרב, כי הילד לומד בזמן התפילה. הוא גער בו על כך, ואחר כך התברר לו כי סידורו של הילד דומה היה לגמרא, והילד אמנם התפלל ולא למד. כיון שכך, חפץ הצדיק לבקש את מחילתו של הילד אך לפי שקטנים (טרם בר-מצוה) אינם בני מחילה – לא יכול לבקש את מחילתו. לפיכך בירר הסטייפלר זצ"ל מה שמו של הילד ומה גילו.

שש שנים שמר את הדבר בליבו, ובהתקרב מועד בר המצוה של הנער, ביקש לדעת היכן תערך שמחת המצוה. ומיד עם צאת הכוכבים, ביום בו מלאו לנער י"ג שנים והוא יצא מגדר "קטן", מהר הצדיק לבקש את מחילתו... (מהספר מעשיהם של צדיקים).

***


אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו.

Image