אשר נשיא יחטא | מערכת האתר

אשר מלשון אשרי – אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו. (רש"י)

לקהל המשתתפים בשמחת בר המצווה של אחד מילדי העיר בני ברק נכונה הפתעה: בפתחו של אולם השמחות נראתה לפתע דמות מוכרת. "הסטיפלר!" עברה לחישה מפה לאוזן. והכל קמו ממקומותיהם, מבקשים לחזות בהדרת פניו של הצדיק, אשר זה זמן רב אינו יוצא- מפאת חולשתו - מפתח ביתו.

נרגשים במיוחד היו בני משפחתו של חתן השמחה, נרגשים ונבוכים כאחת-הן אין הם קרובי משפחה של רבי יעקב ישראל קנייבסקי.על מה ולמה זכו הם אפוא,כי הצדיק,ששנים רבות אינו משתתף אף בשמחות משפחתיות יגיע דוקא לשמחתם??


עד מהרה התבררו הדברים. שכן,עם הכנסו לאולם השמחות בקש הסטייפלר לשוחח ביחידות עם חתן בר המצוה. נפעם לחלוטין שמע הנער מה בפיו של הצדיק הדור. ובתום השיחה, עזב האורח הנכבד את המקום. "מה אמר לך?" הקיפו הנוכחים את הנער,"מה אמר לך הסטייפלר?"

נחנק מהתרגשות הצליח הנער לפלוט: "הוא בא לבקש ממנו מחילה".... הסתבר, כי אביו של חתן השמחה נוהג להתפלל בבית המדרש "לדרמן" -בו התפלל הסטייפלר זצ"ל.

בעת שהיה הילד כבן שבע שנים, נדמה היה לו, לרב, כי הילד לומד בזמן התפילה. הוא גער בו על כך, ואחר כך התברר לו כי סידורו של הילד דומה היה לגמרא, והילד אמנם התפלל ולא למד. כיון שכך, חפץ הצדיק לבקש את מחילתו של הילד אך לפי שקטנים (טרם בר-מצוה) אינם בני מחילה – לא יכול לבקש את מחילתו. לפיכך בירר הסטייפלר זצ"ל מה שמו של הילד ומה גילו.

שש שנים שמר את הדבר בליבו, ובהתקרב מועד בר המצוה של הנער, ביקש לדעת היכן תערך שמחת המצוה. ומיד עם צאת הכוכבים, ביום בו מלאו לנער י"ג שנים והוא יצא מגדר "קטן", מהר הצדיק לבקש את מחילתו... (מהספר מעשיהם של צדיקים).

***


אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו.

Image

תגובות   

0 #1 כל הכבוד לארועיקיר דוידאור 2008-03-13 21:45
בימנו בהם אין אחריות לנאמר ולנעשה חשוב לקרוא על התנהגות למופת של אדם מגדולי הדור.
ני ייתן ורבים יקראו קטע מיוחד זה.
0 #2 קטנים אינם בני מחילה????פלטי 2009-03-25 20:34
מעשהו של הרב קנייבסקי ראוי לכל שבח אפשרי, בבואו אישית אל חתן הבר-מצוה לבקש את סליחתו, אולם תמה אני תמיהה גדולה מנין האמירה "קטנים אינם בני מחילה" והרי הילד הקטן נשא את עלבונו במשך 6 שנים שלמות, עלבון קשה בעיקר כשהוא בא מגדול הדור. כל ילד שעלבו בו, ראוי לבקש ממנו סליחה, עמוקה אף מזאת שמבקשים מאדם מבוגר. תמיהה נוספת היא, כיצד צדיק כרב קנייבסקי לא נהג על פי הנאמר: "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו", חברך, הוא כל אדם, ובכללם קטנים, ו"עד שתגיע למקומו" משמע שיש לברר את הענין לפני הסקת מסקנה, ובמקרה זה שגויה ועולבת.
אין דברי אלה באים חלילה להוריד ממעלתו של גדור הדור.
0 #3 לפלטימוטי 2009-03-25 23:52
הביטוי "קטנים לא בני מחילה" משמעותו שמחילתם אינה מוחלטת.
צדקת לגמרי בכך שקטנים עלולים להיפגע, ולעתים אף יותר מאשר בוגרים. אך אינם מסוגלים למחול על פגיעתם.
לפיכך, אף שהרב פייס את הקטן, עדיין לא נחה דעתו ומיד כשנעשה לבר מצוה בא לבקש את מחילתו.
0 #4 \"קטנים......\" ----למוטיפלטי 2009-03-27 18:46
מוכן לצאת מתוך נקודת הנחה שאכן הרב פייס לו לילד הקטן, בו במקום (אעפ"י שאין מצוין כך בסיפור)ומכאן שמעשה הרב גדול בהחלט, שגם זכר במשך 6 שנים את עלבון הילד ובא לבקש ממנו מחילה.
מעשה מרגש.
0 #5 Guest 2009-04-01 03:42
הכוונה שלא יעזור שהם ימחלו אולי כיון שאין בהם דעת מספיק כמו בשאר דברים שלכן הם פטורוים מכל מיני דברים כך נראה לעניות דעתי
0 #6 תגובה: אשר נשיא יחטאמשה 2012-03-20 15:25
אכן, ספור מיוחד.
אך, האם לא היה מקום לבקש מחילה מאביו של הילד? הרי הילד הקטן בחזקת אביו הוא, כפי שבכל דבר של קטנים פונים להורים...

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן