חידות ותשבצים לפרשת צו | ד"ר אמיר שוורץ

קל בינוני

  1. קיצור של קרבן שלם
  2. בעת הקרבן הכהן ......
  3. אחד הפתרונות של הקרבן הוא
  4. מה שמיותר  על הקרבן

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

טהורים

.. בעקבם

משתחווים

טהורי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

כלי במקדש

רחש קל

תרבות בכתיב חסר

קורה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שנים רבות ברבים

צמח מדבר

גרתם

יותר מ40 שנה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

 

ביום שמיני יתכן ויקרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרשת צו

  קל בינוני

  1. קיצור של קרבן שלם
  2. בעת הקרבן הכהן ......
  3. אחד הפתרונות של הקרבן הוא
  4. מה שמיותר  על הקרבן

 

1

2

3

4

1

ש

ל

מ

י

2

ל

ח

ש

ת

3

מ

ש

ב

ר

4

י

ת

ר

ת

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

טהורים

.. בעקבם

משתחווים

טהורי

 

הפתרון

קדשים

דשים

קדים

קדשי

2

הגדרה

כלי במקדש

רחש קל

תרבות בכתיב חסר

קורה

 

הפתרון

מרחשת

רחשת

מרשת

מרחש

3

הגדרה

שנים רבות ברבים

צמח מדבר

גרתם

יותר מ40 שנה

 

הפתרון

דרותם

רותם

דרתם

דרות

 

 

 

מילת הגיון

קשה

 

ביום שמיני זה קרה יתכן ויקרה

 

מ

ל

ו

א

י

ם