חידון חרוזים ושמות פרשת צו תשע"ח | ד"ר אמיר שוורץ

הקרבת קרבנות עבודת הכהנים  

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היינו כחולמים

מלאים בקרבן

 

המוסלמית הייתה רעולה

קרבן מוחלט לה'

 

את מה שקנתה הייתה צריכה

קרבן ותפילה

 

הספינה נבנתה כצוללת

קרבן שלא מבשר

 

היא נשאלה: למה על הסוס רכבת?

כלי לסיוע בהקרבת הקרבן

 

הסוס עמד ליד הרהט

קרבת כנגד עבירה

 

העוף הטמא הציג את הפרס

מכשיר שלא עשוי מתכת

 

החלות שלו התגשם

לא זכאי וקורבן

 

אפילו לא היה לו שמץ

איסור בפסח

 

האיש נאשם בריגול

בשר ישן וטמא

 

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת והפטרת צו

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבודה הזו יש ערך

המהלך בין ישוב לישוב

 

שם למעלה נקרעים השמים

אימפריה מקראית עריצה

 

שם ברחוב ראינו שהיכינום

עמק בין אבו טור והר ציון

 

אתמול בערב נקרא אמש

נברא הביום הרביעי

 

האיש זוכר הכל ולא שוכח

מוכה .......

 

האם ובנה פגשנו בפארק  נחים ושוכבים

שמש ירח ושנים עשר.....

 

לנגן הייתה תיבת תהודה

בכיר בני יעקב

 

אחת מבירות אירופה היא ריגה

עמק הקטילה

 

האיש היה לדבש צופים נופת

גהינום

 

הולד כבר בן יומיים

מאנשי הבירה

 

 

 

חידון פרשת  צו     תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. עץ אדום נפוץ בהרי יהודה
 2. לא טמא
 3. מארבעת המינים
 4. פרא אדם

 

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת צו

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

ק

ד

א

מ

ב

ט

ח

ת

י

ש

א

א

א

ד

נ

ע

ש

מ

ש

כ

נ

ו

י

א

כ

ל

ו

ה

ב

ב

ס

ה

מ

מ

ק

א

א

ר

ג

ש

נ

ר

מ

צ

ו

ת

ל

ה

כ

ה

ח

א

ק

ד

ש

ק

ב

צ

ל

א

ל

ל

נ

א

ו

ר

י

מ

ו

ג

א

ה

ל

מ

ו

ע

ד

מ

נ

ב

מ

מ

נ

ה

ת

ה

ש

ר

ת

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

ר

כ

ו

כ

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

ו

ב

נ

י

ו

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

נ

ל

ו

ח

ה

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

נ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

ו

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ת

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ב

ח

צ

ר

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ת

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

והנותרת, ממנה, יאכלו, אהרון , ובניו, מצות,  תאכל, במקום, קדוש, בחצר, אהל מועד ,יאכלוה.

 

תפזורת הגיון  קשה   

נ

א

ש

ח

ש

ס

ת

ת

מ

כ

נ

פ

מ

א

ע

ו

ל

ה

ש

ל

ה

ד

ז

ב

ח

ל

נ

ח

ש

ת

נ

מ

ר

ח

ש

ת

 

י

ל

ה

ל

ח

ח

ש

מ

ר

ר

ר

ח

מ

פ

מ

צ

ו

נ

כ

ז

צ

נ

ו

 
 1. היא לא נחה במחבת
 2. עשויה מאחד מסוגי הדגן
 3. נוזל בגוף האדם ויוצא מהקרבן
 4. עשוי מזיתים קנולה ודקלים
 5. ההוא הקרבן כולו לה'

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות פרשת צו   תשע"ח

הקרבת קרבנות עבודת הכהנים 

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היינו כחולמים

מלאים בקרבן

שלמים

המוסלמית הייתה רעולה

קרבן מוחלט לה'

עולה

את מה שקנתה הייתה צריכה

קרבן ותפילה

מנחה

הספינה נבנתה כצוללת

קרבן שלא מבשר

סולת

היא נשאלה: למה על הסוס רכבת?

כלי לסיוע בהקרבת הקרבן

מחבת

הסוס עמד ליד הרהט

קרבת כנגד עבירה

חטאת

העוף הטמא הציג את הפרס

מכשיר שלא עשוי מתכת

כלי חרש

החלות שלו התגשם

לא זכאי וקורבן

אשם

אפילו לא היה לו שמץ

איסור בפסח

חמץ

האיש נאשם בריגול

בשר ישן וטמא

פיגול

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת והפטרת צו

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבודה הזו יש ערך

המהלך בין ישוב לישוב

דרך

שם למעלה נקרעים השמים

אימפריה מקראית עריצה

מצרים

שם ברחוב ראינו שהיכינום

עמק בין אבו טור והר ציון

גיא בן הינום

אתמול בערב נקרא אמש

נברא הביום הרביעי

שמש

האיש זוכר הכל ולא שוכח

מוכה .......

ירח

האם ובנה פגשנו בפארק  נחים ושוכבים

שמש ירח ושנים עשר.....

כוכבים

לנגן הייתה תיבת תהודה

בכיר בני יעקב

יהודה

אחת מבירות אירופה היא ריגה

עמק הקטילה

גיא הריגה

האיש היה לדבש צופים נופת

גהינום

תופת

הולד כבר בן יומיים

מאנשי הבירה

יושבי  ירושלים

 

 

חידון פרשת  צו     תשעח

 

1

2

3

4

1

ק

ט

ל

ב

2

ט

ה

ו

ר

3

ל

ו

ל

ב

4

ב

ר

ב

ר

 

 

 1. עץ אדום נפוץ בהרי יהודה
 2. לא טמא
 3. מארבעת המינים
 4. פרא אדם

 

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת צו

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

ק

ד

א

מ

ב

ט

ח

ת

י

ש

א

א

א

ד

נ

ע

ש

מ

ש

כ

נ

ו

י

א

כ

ל

ו

ה

ב

ב

ס

ה

מ

מ

ק

א

א

ר

ג

ש

נ

ר

מ

צ

ו

ת

ל

ה

כ

ה

ח

א

ק

ד

ש

ק

ב

צ

ל

א

ל

ל

נ

א

ו

ר

י

מ

ו

ג

א

ה

ל

מ

ו

ע

ד

מ

נ

ב

מ

מ

נ

ה

ת

ה

ש

ר

ת

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

ר

כ

ו

כ

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

ו

ב

נ

י

ו

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

נ

ל

ו

ח

ה

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

נ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

ו

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ת

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ב

ח

צ

ר

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ת

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

והנותרת, ממנה, יאכלו, אהרון , ובניו, מצות,  תאכל, במקום, קדוש, בחצר, אהל מועד ,יאכלוה.

 

תפזורת הגיון  קשה  

נ

א

ש

ח

ש

ס

ת

ת

מ

כ

נ

פ

מ

א

ע

ו

ל

ה

ש

ל

ה

ד

ז

ב

ח

ל

נ

ח

ש

ת

נ

מ

ר

ח

ש

ת

 

י

ל

ה

ל

ח

ח

ש

מ

ר

ר

ר

ח

מ

פ

מ

צ

ו

נ

כ

ז

צ

נ

ו

 
 1. היא לא נחה במחבת
 2. עשויה מאחד מסוגי הדגן
 3. נוזל בגוף האדם ויוצא מהקרבן
 4. עשוי מזיתים קנולה ודקלים
 5. ההוא הקרבן כולו לה'

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

חידון חרוזים ושמות פרשת צו   תשע"ח

הקרבת קרבנות עבודת הכהנים  

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היינו כחולמים

מלאים בקרבן

 

המוסלמית הייתה רעולה

קרבן מוחלט לה'

 

את מה שקנתה הייתה צריכה

קרבן ותפילה

 

הספינה נבנתה כצוללת

קרבן שלא מבשר

 

היא נשאלה: למה על הסוס רכבת?

כלי לסיוע בהקרבת הקרבן

 

הסוס עמד ליד הרהט

קרבת כנגד עבירה

 

העוף הטמא הציג את הפרס

מכשיר שלא עשוי מתכת

 

החלות שלו התגשם

לא זכאי וקורבן

 

אפילו לא היה לו שמץ

איסור בפסח

 

האיש נאשם בריגול

בשר ישן וטמא

 

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת והפטרת צו

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבודה הזו יש ערך

המהלך בין ישוב לישוב

 

שם למעלה נקרעים השמים

אימפריה מקראית עריצה

 

שם ברחוב ראינו שהיכינום

עמק בין אבו טור והר ציון

 

אתמול בערב נקרא אמש

נברא הביום הרביעי

 

האיש זוכר הכל ולא שוכח

מוכה .......

 

האם ובנה פגשנו בפארק  נחים ושוכבים

שמש ירח ושנים עשר.....

 

לנגן הייתה תיבת תהודה

בכיר בני יעקב

 

אחת מבירות אירופה היא ריגה

עמק הקטילה

 

האיש היה לדבש צופים נופת

גהינום

 

הולד כבר בן יומיים

מאנשי הבירה

 

 

 

חידון פרשת  צו     תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. עץ אדום נפוץ בהרי יהודה
 2. לא טמא
 3. מארבעת המינים
 4. פרא אדם

 

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת צו

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

ק

ד

א

מ

ב

ט

ח

ת

י

ש

א

א

א

ד

נ

ע

ש

מ

ש

כ

נ

ו

י

א

כ

ל

ו

ה

ב

ב

ס

ה

מ

מ

ק

א

א

ר

ג

ש

נ

ר

מ

צ

ו

ת

ל

ה

כ

ה

ח

א

ק

ד

ש

ק

ב

צ

ל

א

ל

ל

נ

א

ו

ר

י

מ

ו

ג

א

ה

ל

מ

ו

ע

ד

מ

נ

ב

מ

מ

נ

ה

ת

ה

ש

ר

ת

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

ר

כ

ו

כ

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

ו

ב

נ

י

ו

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

נ

ל

ו

ח

ה

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

נ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

ו

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ת

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ב

ח

צ

ר

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ת

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

והנותרת, ממנה, יאכלו, אהרון , ובניו, מצות,  תאכל, במקום, קדוש, בחצר, אהל מועד ,יאכלוה.

 

תפזורת הגיון  קשה   

נ

א

ש

ח

ש

ס

ת

ת

מ

כ

נ

פ

מ

א

ע

ו

ל

ה

ש

ל

ה

ד

ז

ב

ח

ל

נ

ח

ש

ת

נ

מ

ר

ח

ש

ת

 

י

ל

ה

ל

ח

ח

ש

מ

ר

ר

ר

ח

מ

פ

מ

צ

ו

נ

כ

ז

צ

נ

ו

 
 1. היא לא נחה במחבת
 2. עשויה מאחד מסוגי הדגן
 3. נוזל בגוף האדם ויוצא מהקרבן
 4. עשוי מזיתים קנולה ודקלים
 5. ההוא הקרבן כולו לה'

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות פרשת צו   תשע"ח

הקרבת קרבנות עבודת הכהנים 

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היינו כחולמים

מלאים בקרבן

שלמים

המוסלמית הייתה רעולה

קרבן מוחלט לה'

עולה

את מה שקנתה הייתה צריכה

קרבן ותפילה

מנחה

הספינה נבנתה כצוללת

קרבן שלא מבשר

סולת

היא נשאלה: למה על הסוס רכבת?

כלי לסיוע בהקרבת הקרבן

מחבת

הסוס עמד ליד הרהט

קרבת כנגד עבירה

חטאת

העוף הטמא הציג את הפרס

מכשיר שלא עשוי מתכת

כלי חרש

החלות שלו התגשם

לא זכאי וקורבן

אשם

אפילו לא היה לו שמץ

איסור בפסח

חמץ

האיש נאשם בריגול

בשר ישן וטמא

פיגול

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת והפטרת צו

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לעבודה הזו יש ערך

המהלך בין ישוב לישוב

דרך

שם למעלה נקרעים השמים

אימפריה מקראית עריצה

מצרים

שם ברחוב ראינו שהיכינום

עמק בין אבו טור והר ציון

גיא בן הינום

אתמול בערב נקרא אמש

נברא הביום הרביעי

שמש

האיש זוכר הכל ולא שוכח

מוכה .......

ירח

האם ובנה פגשנו בפארק  נחים ושוכבים

שמש ירח ושנים עשר.....

כוכבים

לנגן הייתה תיבת תהודה

בכיר בני יעקב

יהודה

אחת מבירות אירופה היא ריגה

עמק הקטילה

גיא הריגה

האיש היה לדבש צופים נופת

גהינום

תופת

הולד כבר בן יומיים

מאנשי הבירה

יושבי  ירושלים

 

 

חידון פרשת  צו     תשעח

 

1

2

3

4

1

ק

ט

ל

ב

2

ט

ה

ו

ר

3

ל

ו

ל

ב

4

ב

ר

ב

ר

 

 

 1. עץ אדום נפוץ בהרי יהודה
 2. לא טמא
 3. מארבעת המינים
 4. פרא אדם

 

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת צו

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

ק

ד

א

מ

ב

ט

ח

ת

י

ש

א

א

א

ד

נ

ע

ש

מ

ש

כ

נ

ו

י

א

כ

ל

ו

ה

ב

ב

ס

ה

מ

מ

ק

א

א

ר

ג

ש

נ

ר

מ

צ

ו

ת

ל

ה

כ

ה

ח

א

ק

ד

ש

ק

ב

צ

ל

א

ל

ל

נ

א

ו

ר

י

מ

ו

ג

א

ה

ל

מ

ו

ע

ד

מ

נ

ב

מ

מ

נ

ה

ת

ה

ש

ר

ת

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

ר

כ

ו

כ

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

ו

ב

נ

י

ו

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

נ

ל

ו

ח

ה

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

נ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

ו

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ת

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ב

ח

צ

ר

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ת

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

והנותרת, ממנה, יאכלו, אהרון , ובניו, מצות,  תאכל, במקום, קדוש, בחצר, אהל מועד ,יאכלוה.

 

תפזורת הגיון  קשה  

נ

א

ש

ח

ש

ס

ת

ת

מ

כ

נ

פ

מ

א

ע

ו

ל

ה

ש

ל

ה

ד

ז

ב

ח

ל

נ

ח

ש

ת

נ

מ

ר

ח

ש

ת

 

י

ל

ה

ל

ח

ח

ש

מ

ר

ר

ר

ח

מ

פ

מ

צ

ו

נ

כ

ז

צ

נ

ו

 
 1. היא לא נחה במחבת
 2. עשויה מאחד מסוגי הדגן
 3. נוזל בגוף האדם ויוצא מהקרבן
 4. עשוי מזיתים קנולה ודקלים
 5. ההוא הקרבן כולו לה'

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.