פרשת בחוקותי

עמלות בתורה היא מטרה בפני עצמה
הרב עזריאל יונה
השאיפה שבלב היא העיקר
בית דוד
עת לרחק ועת לקרב
עלון בית דוד
בחוקותי: אשרי מי שעמלו בתורה
אבי קלנר
לאן מחוברים הברזים?
הרב עזריאל יונה