חטא המרגלים | אבי קלנר

"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען"

מבאר רש"י: שלח לך – לדעתך, אני איני מצווה לך. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו וכו'. ומשה נמלך בשכינה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה וכו', חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים למען לא יירשוה.

 מבאר ה"שפתי חכמים" שטעו המרגלים במה שאמרו ארץ אוכלת יושביה שראו שקוברים הרבה מתים ביום אחד.

 

נשאלת השאלה מדוע על הטעות שראו שקוברים הרבה בני אדם וחשבו שהארץ מלאה במחלות שגורמות למוות, נענשו בעונש כל כך חמור שאף אחד מהם לא יזכה לעלות לארץ ישראל אלא למות במדבר?

 

לביאור העניין נקדים שיש דרגות רבות באמונה:

 האמונה הפשוטה היא האמונה שאלוקים ברא את העולם. כדי להאמין בזה אין צורך בחכמה יתירה אלא במחשבה פשוטה: אנו רואים עולם קיים המורכב בצורה מדהימה - מבינים שמישהו ייצר את העולם והוא לא נוצר מעצמו. כשם שאפילו את הכלי הפשוט ביותר כולם מבינים שמישהו יצר אותו.

 אמונה בדרגה יותר גבוהה היא אמונה שכל הניסים הנפלאות וההצלחות, הכול מכוון ע"י בורא עולם ולא כוחנו שכלנו וחכמתנו הם שביצעו או הצליחו.

 בעשרת הדיברות מתחילה הדיברה הראשונה "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים" – מדוע לא נאמר אנוכי ה' אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ?

 יש להסביר, שנושא בריאת העולם ידוע ומובן לכולם שהיושב במרומים ברא, אולם בנושא יציאת מצריים היה ח"ו מקום לטעות שמשה רבנו הוציאם, לכן מדגישה התורה "אשר הוצאתיך מארץ מצריים" – אני ה'.

 מדרגה יותר גבוהה היא האמונה שכל מה שנעשה אפילו דברים כואבים ולא מובנים לעיני בשר, הכול מאת הבורא באמונה תמימה וללא שאלות.

 כאשר משה רצה לקיים את ציווי ה' להוציא את ישראל ממצריים נאמר "ויאמן העם" זאת אמונה בדרגה הפשוטה ללא ניסיון מיוחד. כיוון שהעם רצה לצאת משעבוד מצריים ולכן האמינו. כך גם בזמננו בזמן מלחמת ששת הימים או בזמן ניסים ונפלאות גלויים כולם האמינו שהכול יד ה', זאת אמונה קלה מכיוון שאין בה ניסיון.

 אך בזמן השואה האיומה באירופה או בספרד בזמן הגירוש וכן במקרים דומים כשיהודים צעדו לגיא ההריגה כששירת "שמע ישראל" ו"אני מאמין" בפיהם, זאת אמונה בדרגה הגבוהה ביותר, שאמנם אנו רואים דברים לא מובנים, אך יודעים ומאמינים שהכול בידי בורא עולם.

 דרגה זו באמונה מגיעה עד לאמונתו של אברהם אבינו שהלך לעקוד את יצחק בנו ללא שום שאלות, למרות הניסיון הקשה וקושי ההבנה.

 כעת מובן שאם הקב"ה שמוציא את ישראל ממצריים באותות ומופתים, קריעת הים וכו' מבטיח ש"טובה הארץ" לא יתכן אחרת, אפילו שהמרגלים ראו שקוברים אנשים רבים (ובאמת סיבת המוות הייתה לטובתם, כדי שמרוב העיסוק בלוויות ובקבורה, לא יבחינו במרגלים).

 בני ישראל יצאו ממצריים בזכות האמונה, אך מדרגתה הספיקה רק להוציאם ממצרים ולא להכניסם לארץ ישראל, לשם כך היו צריכים אמונה בדרגה הגבוהה ביותר.

 אחים יקרים! האמונה שאלוקים ברא את העולם - כל אחד מבין. חובתנו להתבונן ולהאמין גם בזמנים ואירועים קשים, שגם הם בידי הבורא שאוהב אותנו ומחשב כל דבר שקורה לנו, וכן הידיעה והאמונה בתורה הקדושה וקיום כל מצוותיה כולל הסייגים, שהכול הכול מאת הבורא יתברך שמו.

 

Image

תגובות   

0 #1 מי זה הכותב המקורי הזה?מנחם יעקובוב 2007-06-07 00:16
מדהים לנשק כל מילה. הבחור כותב לעניין.
0 #2 מאמר נפלא אשרי המחברעזרא כהן 2008-06-18 12:58
מדהים מאוד.
הבחור כותב באמת לעניין. כל הכבוד
שהשם יתברך יאיר את עיני כולנו בתורה
0 #3 לא פשוט בכללדורון 2008-06-18 19:51
הטענה כי "האמונה הפשוטה היא האמונה שאלוקים ברא את העולם. כדי להאמין בזה אין צורך בחכמה יתירה אלא במחשבה פשוטה" אינה נכונה כלל.

ישנו דיון רב וער סביב נושא זה, מצד אחד המצדדים בביראה תבונים ומצד שני בהתפתחות אקראית ביסודה. הטיעונים, של שני הצדדים, רבים ומעניינים.

לקבוע בהינף יד שהתשובה לכך פשוטה, פשוט חוטא לאמת.
0 #4 לדורוןמוטי 2008-06-19 00:38
עדיין הרבה יותר פשוט להבין שהעולם נברא, ולא נוצר באקראי.

אם תראה טביעת אצבע איפשהו אתה לא תגיד שזה אקראי, כל בית משפט ירשיע על סמך זה.

אבל האצבע המקורית נוצרה באקראי?

אולי אתה מאמין במשהו אחר, אבל זו איננה אמונה פשוטה.

זאת למרות שבהקשר של המאמר, "אמונה פשוטה" הכוונה אמונה ברמה נמוכה, שטחית.
0 #5 דוגמא מצויינת מוטידורון 2008-06-19 20:00
בית המשפט מרשיע על סמך עדות נסיבתית כגון טביעת אצבע עקב הייחודיות שלה.

כל טביעת אצבע היא שונה ומיוחדת. לו טביעת האצבע היתה מתוכננת כל פי תוכנית מתאר זהה לכולנו, הרי שלכולנו הינו זהים מבחינה זו.

דווקא השונות הזו מחזקת את העמדה האקראית.

בל מקרה, הטענה שלי לא הופנתה כנגד הגישה של תכנון תבוני, אלא קבלת גישה זו כדבר פשוט ומובן מאליו.

אחד המרצים העיר פעם שכאשר הוא נדרש לבדוק עבודות תזה, הוא קודם כל עושה חיפוש אחר המילים "קל לראות ש" או "ברור כי" ברור המקרים ההוכחה המתמטית היתה קורסת דווקא בנקודות אלו.
0 #6 לדורוןמוטי 2008-06-19 20:37
שים לב,
גם אתה מבין שאם יש טביעת אצבע, אז בן אדם הטביע אותה, והיא לא נוצרה באקראי.

לגבי השונות, היא מחזקת את ההבנה שמדובר בתכנון, שהרי כל טביעת אצבע שונה מחברתה, אבל בתוך מסגרת מסוימת. מישהו קבע אותה.

זו ההבנה הפשוטה. (נכונה או לא זה שאלה אחרת, אבל היא פשוטה).

הפרופסור שאתה מצטט לא אמר שרוב ה"קל לראות ש"
הם שגויים, אלא רוב השגיאות קורות בנקודות אלו. ההבדל מאוד גדול.
0 #7 לדורון,אהבתי את הקטע האחרוןישראל 2008-06-19 21:06
על המרצה. באותו הקשר, מספרים על מרצה שבדף ההרצאה שלו היה מסומן ,כאן צריך להגביה את הקול ולרקוע ברגל כי הטיעון חלש מידי"..
לעצם הנידון: הכותב מתבסס על גישתו של ה"חזון איש" בספר הנפלא "אמונה וביטחון" בו הוא כותב: "מידת אמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש. אם האדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאוני.. ובהכרת בוראו ית' ימצא פתרון החידה של העולם כולו."
משמעות הדברים היא, שהנטיה הבסיסית האנושית היא להבין שאין נוצר בלא יוצר.
ואילו התיאוריות האקראיות, הן תוצר סוביקטיבי טבעי של רצון לחופש ואי מחויבות לבורא ולחוקיו.
0 #8 למוטי ולישראלדורון 2008-06-20 01:15
אני נוסע בקטנוע וכתוצאה מכך ער במיוחד למצב הכביש. לפני כמה ימים שמתי לב שבצומת מסויימת יש חצץ על הכביש. החצץ לא היה מפוזר לאורך כל הכביש אלא במסלולים בעלי גבול ברור.

נהיר לי שהחצץ הזה נשפך ממשאית חולפת באופן שווה על כל הכביש אלא שהמסלולים לא נוצרו על ידי יד מכוונת, אלא כתוצאה מכך שאבנים שהיו במסלול הנסיעה פשוט הועפו על ידי הרכבים.

רוב השגיאות קורות בנקודות אלו משום שהכותב לא השכיל לבחון את טענותיו אלא קיבל אותן כאמת ברורה מתוך אמונה ולא מתוך הוכחה.

ישראל - ההשקפה שלי היתה קצת שונה, הנטייה הבסיסית האנושית היא להבין שאין יד מכוונת, ואילו אלוהים הוא תוצר סובייקטיבי טבעי של רצון למטרה ותכלית.
0 #9 הכל אקראי?ישראל 2008-06-22 23:58
ואם היית מגלה שבצידי הכביש נוצרו בחצץ צורות המרכיבות סימפוניה מושלמת של גדולי המליחינים, האם גם אז היית חושב שהם נוצרו באקראי על ידי מכוניות חולפות? או שההגיון הבריא שלך היה מחפש יד מכוונת שציירה את היצירה.
עכשיו תקביל את זה לאבר הכי פשוט שיש בגוף האדם על מורכבותו המדהימה, הדיוק וההתאמה בין כל המרכיבים שלו ותחשוב אם גם זה יכול להיות אקראי?
0 #10 לא הכל אקראידורון 2008-06-23 01:27
ישנם חוקים מסויימים. חוקים אלו קובעים מי ישרוד ומי לא. בדיוק כפי שהמכוניו קובעות איזו אבן תישאר על הכביש ואיזו לא.

הדיון הוא למעשה על השאלה אם יש תכלית או לא. לו הייתי רואה שבחצץ נוצרה תבנית המרכיבה סימפוניה, הייתי מסיק כי החצץ הונח לצורך מטרה מסויימת, זאת מתוך הבנתי את מהות הסימפוניה. אני לא רואה אנלוגיה לקיומנו. אני לא רואה/מבין מטרה או תכלית המשרתת תבונה כלשהי ביצירת חיינו.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן