חידות לפרשת שלח | ד"ר אמיר שוורץ

 

  קל בינוני

 1. המרגלים יצאו ממדבר ....
 2. הגיעו לחבל .... בישראל
 3. והרבה דברי בלע ו....
 4. ולבסוף רק היו מה כי ......

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לשון הרע

נצר

אמונה

מכוסה בפרווה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

נדבה

יורה קליע

נתנה נדבה

מושב בהרי ירושלים

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

חטא בשבת

חטב עצים

מחפש פתרון

כלי עבודה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

המנהל תוך כדי לינה  מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת שלח

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. לא מתוק
 2. מבשמי המשכן
 3. מושב בפרוזדור ירושלים
 4. נדבה
 5. מה שניתן בהר סיני ( 4, 2)
 6. שולי בתי התפילין

 

 

פתרונות

  קל בינוני

 1. המרגלים יצאו ממדבר ....
 2. הגיעו לחבל .... בישראל
 3. והרבה דברי בלע ו....
 4. ולבסוף רק היו מה כי ......

 

1

2

3

4

1

פ

א

ר

נ

2

א

ש

כ

ל

3

ר

כ

ל

י

4

נ

ל

י

נ

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לשון הרע

נצר

אמונה

מכוסה בפרווה

 

הפתרון

דבת

בת

דת

דב

2

הגדרה

נדבה

יורה קליע

נתנה נדבה

מושב בהרי ירושלים

 

הפתרון

תרומה

רומה

תרמה

תרום

3

הגדרה

חטא בשבת

חטב עצים

מחפש פתרון

כלי עבודה

 

הפתרון

מקושש

קושש

מקשש

מקוש

 

 

 

מילת הגיון

קשה

המנהל תוך כדי לינה  מנהל

יו"ר + שינה  יורשינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת שלח לך

1

מ

ר

 

 

 

 

 

2

מ

ו

ר

 

 

 

 

3

ת

ר

ו

ם

 

 

 

4

ת

ר

ו

מ

ה

 

 

5

ת

ו

ר

ת

י

ה

 

6

ת

י

ת

ו

ר

י

ם