חידות ותשבצים לפרשת שלח | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת שלח לך

 1. ארץ הריגול בפרשה
 2. מלא גילה בעתיד
 3. אחד העמים הרעים
 4. המרגל חזר ו.........

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מסימני ארצינו

איבר בגוף

יש להחזירו

אירע

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מעשרת המכות ואיום במדבר

פרא

התגורר

חיה כבידה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

פרשתינו

רטוב

דיבר

מילת יחס

 

 

מילת הגיון =קשה

לא עשיר

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות

 1. מקוה מים גדול
 2. נוזל חיוני
 3. מכניסים ליהדות
 4. מדירים לרעה
 5. צונחים מלמעלה
 6. קבוצת מורדים במשה

הכין: ד"ר אמיר שורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת שלח לך פתרונות

 1. ארץ הריגול בפרשה
 2. מלא גילה בעתיד
 3. אחד העמים הרעים
 4. המרגל חזר ו.........

 

1

2

3

4

1

כ

נ

ע

נ

2

נ

ש

מ

ח

3

ע

מ

ל

ק

4

נ

ח

ק

ר

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מסימני ארצינו

איבר בגוף

יש להחזירו

אירע

 

הפתרון

חלב

לב

חב

חל

2

הגדרה

מעשרת המכות ואיום במדבר

פרא

התגורר

חיה כבידה

 

הפתרון

דבר

בר

דר

דב

3

הגדרה

פרשתינו

רטוב

דיבר

מילת יחס

 

הפתרון

שלח

לח

שח

של

 

 חידת הגיון

לא עשיר

כ

נ

ע

נ

י

 

 פירמידה

1

י

ם

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

מ

י

מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

מ

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

פ

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

5

מ

פ

י

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

מ

ע

פ

י

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

 1. מקוה מים גדול
 2. נוזל חיוני
 3. מכניסים ליהדות
 4. מדירים לרעה
 5. צונחים מלמעלה
 6. קבוצת מורדים במשה

הכין: ד"ר אמיר שורץ