חידון חרוזים וסמלים לפרשת שלח | ד"ר אמיר שורץ

חידון חרוזים  ושמות בשלח תשעח

המרגלים והתלונות

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אי אפשר היה לראות בגלל הערפילים

גדולי מידות

 

בעקבות הצרה כולם היו לטוב מקווים

בעלי חיים המוכרים לעיתים ככשרים

 

האיש נתבקש לסחוט לימונים

סלעים התנפצו

 

אבד עליו הקלח

מחל

 

רשב"י למד את הזוהר

קצה המקום הגבוה

 

התלמידים למדו מהו סדר

לא לקיימו זו עבירה

 

מחלף ידוע בכביש 1 ענבה

נותנים מקרב לב

 

לאחר שנים פגש א אחותו התאומה

אותה מצוות לתת לכהן

 

השפעת היין הלכה והתפוגגה

טעות

 

האיש הקשיש היה בין הרצים

אותה עבירה בשבת נעשתה

 

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה שלח

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לפני כניסת המנהל את הכיתה מקשטים

משם יצאו בני ישראל לארץ המובטחת

 

הוא סיכם השיחה עם בן שיחו

עיר התמרים

 

קיבוץ ליד רחובות ושמו נען

מעממי הארץ

 

כדי להשאר ער שתה קפאין

ארץ ישימון אותה אנו בפרשה פוגשים

 

חבל ארץ משגשג הוא השרון

עיר האבות

 

בעת היותו בבית נעל ערדליים

אימפריה עתיקה

 

הייתה תקלה והמטען לא נטען

היא הייתה עתיקה מאוד

 

אותו היכה השכול

ואדי אותו חצו המרגלים

 

הספר הקדוש למוסלמים הקוראן

ציה שאותה שבה היו הרבה תלונות

 

שר לבטחון פנים ארדן

נהר הארוך בארץ

 

 

 

שלח      תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. אחד מאבות הנשיאים המרגלים
 2. מדבר ממנו יצאו למשימת הריגול
 3. יצעד לדרכו
 4. מילת קריאה לבני ישראל בעשרת הדיברות

תפזורת מילים – שלח

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

א

ו

ב

נ

א

ב

ו

ת

ד

צ

פ

ש

נ

נ

ו

ש

א

ל

ס

נ

ד

י

ר

ק

ר

ח

ג

ש

פ

ח

י

מ

ו

י

ה

נ

כ

ש

ב

ג

ע

ל

ש

י

ל

ש

י

מ

נ

מ

י

ת

ח

ע

ל

ב

ע

ו

א

ו

ס

פ

ו

ש

ם

ו

ס

ז

ר

ו

ל

ו

י

ר

ה

י

י

נ

ה

א

ד

נ

י

ד

ק

ה

נ

פ

ק

ו

ד

ר

ת

א

ג

מ

ב

נ

ו

נ

ק

ה

ה

ר

ו

א

ו

ל

ח

נ

ע

מ

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

פ

י

י

מ

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

 פה, אדני. אל-ארך, אפיים, רב-חסד, נושא, עוון, ופשע, ונקה, לא ינקה, נפקוד, עוון, אבות, על - בנים, על- ריבעים על- שילשים

 

תפזורת הגיון  קשה   

נ

ס

נ

פ

י

ר

ו

ח

ט

כ

מ

נ

ג

כ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

נ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

י

ע

מ

ל

ק

י

ו

י

ל

כ

ל

ח

נ

ק

ר

ש

ב

מ

ת

ח

ה

פ

ח

י

ת

י

ע

ו

נ

ו

נ

מ

ש

ל

נ

י

ב

ע

ס

ו

ד

י

מ

צ

מ

א

מ

ו

ר

י

ר

ב

צי

ז

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

ב

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

נ

ג

ח

 

 

5 עממי ארץ ישראל

 1. שונא ישראל מובהק
 2. על שמו הארץ
 3. שם ירושלים
 4. יהושוע נלחם בהם ונצחם
 5. ממלכה עתיקה שהגיעה לארץ ישראל

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פתרונות חידון חרוזים  ושמות בשלח תשעח

המרגלים והתלונות

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אי אפשר היה לראות בגלל הערפילים

גדולי מידות

נפילים

בעקבות הצרה כולם היו לטוב מקווים

בעלי חיים המוכרים לעיתים ככשרים

חגבים

האיש נתבקש לסחוט לימונים

סלעים התנפצו

אבנים

אבד עליו הקלח

מחל

סלח

רשב"י למד את הזוהר

קצה המקום הגבוה

ראש ההר

התלמידים למדו מהו סדר

לא לקיימו זו עבירה

נדר

מחלף ידוע בכביש 1 ענבה

נותנים מקרב לב

נדבה

לאחר שנים פגש א אחותו התאומה

אותה מצוות לתת לכהן

תרומה

השפעת היין הלכה והתפוגגה

טעות

שגגה

האיש הקשיש היה בין הרצים

אותה עבירה בשבת נעשתה

מקושש עצים

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה שלח

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לפני כניסת המנהל את הכיתה מקשטים

משם יצאו בני ישראל לארץ המובטחת

שיטים

הוא סיכם השיחה עם בן שיחו

עיר התמרים

יריחו

קיבוץ ליד רחובות ושמו נען

מעממי הארץ

כנען

כדי להשאר ער שתה קפאין

ארץ ישימון אותה אנו בפרשה פוגשים

מדבר צין

חבל ארץ משגשג הוא השרון

עיר האבות

חברון

בעת היותו בבית נעל ערדליים

אימפריה עתיקה

מצרים

הייתה תקלה והמטען לא נטען

היא הייתה עתיקה מאוד

צוען

אותו היכה השכול

ואדי אותו חצו המרגלים

נחל אשכול

הספר הקדוש למוסלמים הקוראן

ציה שאותה שבה היו הרבה תלונות

מדבר פראן

שר לבטחון פנים ארדן

נהר הארוך בארץ

ירדן

 

 

שלח      תשעח

 

1

2

3

4

1

ר

פ

ו

א

2

פ

ר

א

נ

3

ו

א

ל

כ

4

א

נ

כ

י

 

 

 1. אחד מאבות הנשיאים המרגלים
 2. מדבר ממנו יצאו למשימת הריגול
 3. יצעד לדרכו
 4. מילת קריאה לבני ישראל בעשרת הדיברות

 

תפזורת מילים – שלח

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

א

ו

ב

נ

א

ב

ו

ת

ד

צ

פ

ש

נ

נ

ו

ש

א

ל

ס

נ

ד

י

ר

ק

ר

ח

ג

ש

פ

ח

י

מ

ו

י

ה

נ

כ

ש

ב

ג

ע

ל

ש

י

ל

ש

י

מ

נ

מ

י

ת

ח

ע

ל

ב

ע

ו

א

ו

ס

פ

ו

ש

ם

ו

ס

ז

ר

ו

ל

ו

י

ר

ה

י

י

נ

ה

א

ד

נ

י

ד

ק

ה

נ

פ

ק

ו

ד

ר

ת

א

ג

מ

ב

נ

ו

נ

ק

ה

ה

ר

ו

א

ו

ל

ח

נ

ע

מ

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

פ

י

י

מ

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

 פה, אדני. אל-ארך, אפיים, רב-חסד, נושא, עוון, ופשע, ונקה, לא ינקה, נפקוד, עוון, אבות, על - בנים, על- ריבעים על- שילשים

 

תפזורת הגיון  קשה  

נ

ס

נ

פ

י

ר

ו

ח

ט

כ

מ

נ

ג

כ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

נ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

י

ע

מ

ל

ק

י

ו

י

ל

כ

ל

ח

נ

ק

ר

ש

ב

מ

ת

ח

ה

פ

ח

י

ת

י

ע

ו

נ

ו

נ

מ

ש

ל

נ

י

ב

ע

ס

ו

ד

י

מ

צ

מ

א

מ

ו

ר

י

ר

ב

צי

ז

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

ב

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

נ

ג

ח

 

 

עממי ארץ ישראל

 1. שונא ישראל מובהק
 2. על שמו הארץ
 3. שם ירושלים
 4. יהושוע נלחם בהם ונצחם
 5. ממלכה עתיקה שהגיעה לארץ ישראל

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.