הלב מושלם, רק על צד שמאל | הרב עזריאל יונה

ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו [במדבר לב טז].

וזה שאמר הכתוב: חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו וכו'. דבר אחר, לב חכם לימינו זה משה, ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהן אומרים למשה גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, אמר להם משה: אינה כלום, אלא עשו את העיקר עיקר, תחילה בנו לכם ערים לטפכם - ואחר כך וגדרות לצאנכם [מדב"ר כב ח].

 

'לב כסיל לשמאלו', מסביר הרב אזרחי, בא להגדיר מצב שכל הנתונים בו בריאים, מתפקדים, אין בהם מום, פרט לכך שהם נמצאים על 'צד שמאל' שלא במקומם, במקום הלא נכון.

 

הלב עצמו אין בו מום. כל נתוניו בריאים מתפקדים. שואב דם ופולט ומזרים... הכל פרט לכך שאינו במקום. שנמצא על 'צד שמאל'.

 

תארו לעצמכם אדם הזמין חליפה אצל חייט מומחה, אמן. מודדו פעם אחר פעם, סוף כל סוף התאימה החייט לגזרתו של לובש החליפה. הולמת החליפה ומייפה את גזרת לובשה. פורע האיש את מחירה, נוטלה אל ביתו, בודקה ממששה, והנה תוך כדי בדיקה ומישוש, נוכח בברק המבריק מן הבטנה עשויית המשי, בדוגמת הפסים שבבטנת שרווליו, בפתחי הכיסים הנאים.

מסתכל ומסתכל. בעצם כך החליט מדוע לא יתהדר דווקא בצדה הפנימי של חליפתו? הלא זהו דווקא הצד המבריק, השובה את העין, המפנה תשומת לב, מדוע לא יהפוך את השרוולים יפנה את הצווארון כלפי פנים יתחוב את שתי זרועותיו בתוך בטנת הצמר האנגלי, כך יצא לחוצות, יופיע בציבור. כך יראה את גדולת מעשה אמנות החייט והבלטת גזרתו...

 

כך חשב, החליט וביצע. בא והופיע לעין כל הדור במחלצות משי בטנתו,ופסי פנים שרווליו לקול צחוקם הרועם של רואיו המשתאים....

 

מה קרה שם בעצם?

כל החליפה קיימת בעינה כולה מותאמת לגזרתו, הולמת אותו, כולה מעשה אומנות.

 

אלא שהיא על 'צדה השמאלי'.

אינה במקומה.

 

הפך את הדרת המיועד להיות נראה לעין, לבטנה מבוזבזת, וחלק זה של בטנה מוסתרת פנימית, הפך לחיצוניות מוזרה.

הכל קיים, גם החיצוניות גם הפנים, גם החליפה גם בטנתה.

 

אלא שכולה על צד שמאל, מצחיקה, מוזרה...

כלום אין צורך לדאוג לגדרות צאן, כשם שיש גם צורך לדאוג לערים לטפינו?

 

אמת נכון. אלא שהכל על 'צד שמאל'.

 

איך מקדימים ומוציאים מן הפה את גדרות הצאן, לפני הערים לטף?

ומה בכך, הלא את שניהם צריכים גם את זה גם את זה? מה זה חשוב איפוא מה הקדים לצאת מן הפה ומה איחר?

אמת נכון. להכל זקוקים, הכל צריכים, ובכל זאת על צד שמאל שלא במקום...

 

לב כסיל לשמאלו. גם לב הכסיל כולו נצרך, כולו חשוב, ובכל זאת, כולו אינו במקומו. הוא על צד שמאל.