חידות לפרשת עקב | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת עקב

  1. סדק
  2. רבי מנחם מנדל מ....
  3. שמן מובחר
  4. לא פוריה

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

סוג מתכת

חזל

עיר בשוויץ

מווסת מים

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

קרסול

תומך בהליכה

לא דק,ענן

צרה ( כ"ח)

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

רהיט בית

שירה

כוח

קללו

 

חידת הגיון

 מתישב על חלק בגוף

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת עקב

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


הגדרות


1. מן הבקר

2. הביט ראה

3.  עושים אותו מאיל

4. יוקדת בוערת

5. נפרדות מהקהל

6. באש אותו תבעירו

 

 

הכין:  דר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

 

רבוע קסם

פרשת עקב

  1. סדק
  2. רבי מנחם מנדל מ....
  3. שמן מובחר
  4. לא פוריה

 

1

2

3

4

1

ב

ק

י

ע

2

ק

ו

צ

ק

3

י

צ

ה

ר

4

ע

ק

ר

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

סוג מתכת

חזל

עיר בשוויץ

מווסת מים

 

הפתרון

ברזל

רזל

בזל

ברז

2

הגדרה

קרסול

תומך בהליכה

לא דק,ענן

צרה ( כ"ח)

 

הפתרון

עקב

קב

עב

עק

3

הגדרה

רהיט בית

שירה

כוח

קללו

 

פתרון

ארון

רון

און

ארו

 

 

חידת הגיון

 מתישב על חלק בגוף

נ

ח

ו

ש

ת

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת עקב

 

1

פ

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ש

ו

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ש

ו

פ

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ר

ו

ש

פ

ת

 

 

 

 

 

 

 

5

פ

ו

ר

ש

ו

ת

 

 

 

 

 

 

6

ת

ש

ר

ו

פ

ו

נ

 

 

 

 

 


הגדרות


1. מן הבקר

2. הביט ראה

3.  עושים אותו מאיל

4. יוקדת בוערת

5. נפרדות מהקהל

6. באש אותו תבעירו