חידות ותשבצים לפרשת עקב | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת עקב תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

ק

מ

י

ע

  1. שומר עלינו

2

מ

ו

צ

ק

  1. חסון ויציב

3

י

צ

ה

ר

  1. שמן מובחר

4

ע

ק

ר

ה

  1. ...... ובבהמתך לא יהיה
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

קברות ה....

רצה

משקה טעים ( X2)

השתוקק

 

הפתרון

תאוה

אוה

תה

אוה

2

הגדרה

....... ברנע

חיטה שמפריד המוץ

תבן

משתחוה קלות

 

הפתרון

קדש

דש

קש

קד

3

הגדרה

.... לוחות אבנים

טנא

על רגליך בצווי (כ"ח)

מסירה בכדורגל

 

הפתרון

פסל

סל

פל

פס

 

 

חידת הגיון      על הכסא בציווי יחד בחברותא

ש

ב

ע

י

ם

 

 

פירמידת הפרשות

1

ל

נ

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

נ

ל

י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

נ

י

ל

י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

י

ל

י

ן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

נ

ח

י

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

6

נ

ח

ל

י

מ

י

ם

י

 

 

 

 

 

                                                                                     
 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

47 מוזכר בתורה

גר

גרה

נמצאת בביתה

ים........

סוף

סופה

רוח עזה והורסת

ובקעות ל.......השמים

מטר

מטרה

מגמה ושאיפה

לוחות כ...... הראשון

מכתב

מכתבה

מדף שכותבים עליו

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.