חידות לפרשת ראה | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם 

 1. לא קללה
 2. הון
 3. עוסק בעבודת הגפן
 4. מבוא.......

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

תבקשו בתקיפות

ביקשו

עסקו במיון חיטה בעתיד

תתבקש

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

בחשאי

מחפש

זועף

ספר תורה ר"ת

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

אחד הרגלים

דיבר לתומו

עשוי ממתכת

עבר

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון

ממשפחת הכלבים שנפטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת ראה

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות

 1. עני
 2. בבא
 3. מצווה בתלויה בארץ
 4. פרקדן
 5. כיסוי בגוף ברבים
 6. אותם תורמים לכהנים והלווים

 

 

רבוע קסם פתרונות

פרשת  ראה

 1. לא קללה
 2. הון
 3. עוסק בעבודת הגפן
 4. מבוא.......

 

1

2

3

4

1

ב

ר

כ

ה

2

ר

כ

ו

ש

3

כ

ו

ר

מ

4

ה

ש

מ

ש

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

תבקשו בתקיפות

ביקשו

עסקו במיון חיטה בעתיד

תתבקש

 

הפתרון

תדרשו

דרשו

תדשו

תדרש

2

הגדרה

בחשאי

מחפש

זועף

ספר תורה ר"ת

 

הפתרון

סתר

תר

סר

סת

3

הגדרה

אחד הרגלים

דיבר לתומו

עשוי ממתכת

עבר

 

פתרון

פסח

סח

פח

פס

 

 

חידת הגיון

ממשפחת הכלבים שנפטר

ת

נ

ש

מ

ת

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת ראה

 

1

ר

ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ש

ע

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

מ

ע

ש

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

ש

ת

ר

ע

 

 

 

 

 

 

 

5

ש

ע

ר

ת

כ

ם

 

 

 

 

 

 

6

מ

ע

ש

ר

ת

כ

ם

 

 

 

 

 

 

הגדרות

 1. עני
 2. בבא
 3. מצווה בתלויה בארץ
 4. פרקדן
 5. כיסוי בגוף ברבים
 6. אותם תורמים לכהנים וולווים