חידות ותשבצים לפרשת ראה | ד"ר אמיר שוורץ

 

פרשת ראה תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

 

 

 

 

  1. מכביד

2

 

 

 

 

  1. ההר ממול לגריזים

3

 

 

 

 

  1. לא צמוד לקרקע

4

 

 

 

 

  1. הר שאינו ברכה
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

נתך משלם

מוצר ליפוי צפרניים

דין ( כ"ח)

קרה בעבר

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

יש לו אדון

ענף צעיר

נותן במשפט את דברו

ענן

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

בהמה טהורה

בתוכי

מספר אוניות

חיה משוריינת

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון       מתגורר באיבר נשימה של הדג

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת ההפרשה

1

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

1.ה30 

2.תאריך בקלנדר מיוחד

3.טבלה

4.יונק מפרה

5.לב לא קר ( 3,  2)

  1. לא תבשל גדי ב..............

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מושב בפרוזדור ירושלים

 

 

נדבה

מבני יעקב

 

 

הולכה

מעביר בעתיד

 

 

היו 7 כתנ"ך

צבע בוהק

 

 

עם.......

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

פרשת ראה תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)  פתרונות

 

1

2

3

4

הגדרות

1

מ

ע

י

ק

  1. מכביד

2

ע

י

ב

ל

  1. ההר ממול לגריזים

3

י

ב

י

ל

3.

4

ק

ל

ל

ה

4.

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

נתך משלם

מוצר ליפוי צפרניים

דין ( כ"ח)

קרה בעבר

 

הפתרון

חלק

לק

חק

חל

2

הגדרה

יש לו אדון

ענף צעיר

נותן במשפט את דברו

ענן

 

הפתרון

עבד

בד

עד

עב

3

הגדרה

בהמה טהורה

בתוכי

מספר אוניות

חיה משוריינת

 

הפתרון

צבי

בי

צי

צב

 

 

חידת הגיון       מתגורר באיבר נשימה של הדג

ג

ר

ז

י

ם

 

 

פירמידת ההפרשה

1

ל

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ח

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ל

ו

ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ח

ו

ל

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ח

ו

ם

ל

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ח

ל

ב

א

מ

ו

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
 

5.ה30 

6.תאריך בקלנדר מיוחד

7.טבלה

8.יונק מפרה

9.לב לא קר ( 3,  2)

10.

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מושב בפרוזדור ירושלים

תרום

תרומה

נדבה

מבני יעקב

לוי

לויה

הולכה

מעביר בעתיד

נביא

נביאה

היו 7 כתנ"ך

צבע בוהק

סגול

סגולה

עם.......

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.