חידות לפרשת כי תצא | ד"ר אמיר שוורץ

ריבוע קסם

 

1.   מכה אותם (2,2)

2.   נגב

3.   גביר וגיבור המגילה

4.   בקהל ה' לא יגיע

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

פרשה

לך מהמקום

חלק קטן

(ר"ת)תהיה צדיק

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

לא להשאיר שארית

תינוק

להשאיר בכרם

בנית צינורות

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

גיס

בתוכם

לא יבשתי

עיר הכהנים במצרים

 

פתרון

 

 

 

 

 

חידת הגיון

ערימה גרגרי דגן משנית לא עיקרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת כי תצא

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות

1.   נהר באפריקה

2.   מידת מדידה בצינורות

3.   ראשוני

4.   נפל לעצמו מגובה רב

5.   שלט לא גנדרני

6.   היבם שלא הסכים להתחתן עם האלמנה

 

 

פתרונות

 

רבוע קסם

1.   מכה אותם (2,2)

2.   נגב

3.   גביר וגיבור המגילה

4.   בקהל ה' לא יגיע

 

 

1

2

3

4

1

י

ד

ב

מ

2

ד

ר

ו

מ

3

ב

ו

ע

ז

4

מ

מ

ז

ר

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

פרשה

לך מהמקום

חלק קטן

(ר"ת)תהיה צדיק

 

הפתרון

תצא

צא

תא

תצ

2

הגדרה

לא להשאיר שארית

תינוק

להשאיר בכרם

בנית צינורות

 

הפתרון

תעולל

עולל

תעלל

תעול

3

הגדרה

גיס

בתוכם

לא יבשתי

עיר הכהנים במצרים

 

פתרון

יבם

בם

ים

יב

 

חידת הגיון

ערימה גרגרי דגן משנית לא עיקרית

 

כ

ר

י

ת

ת

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת כי תצא

 

1

ו

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

צ

ו

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ח

ל

ו

ץ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

צ

נ

ח

ל

ו

 

 

 

 

 

 

 

5

ל

ו

ח

צ

נ

ע

 

 

 

 

 

 

6

ח

ל

ו

ץ

נ

ע

ל

 

 

 

 

 

הגדרות

1.   נהר באפריקה

2.   מידת מדידה בצינורות

3.   ראשוני

4.                 נפל לעצמו מגובה רב

5.                 שלט לא גנדרני

6.                 היבם שלא הסכים להתחתן עם האלמנה