חידות ותשבצים לפרשת כי תצא | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת כי תצא ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

 

 

 

 

 1. מפלה(כ"ח)

2

 

 

 

 

 1. פטר רחם

3

 

 

 

 

 1. בן ... ומורה

4

 

 

 

 

 1. לא מישורי
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

משלח יד לא מכובד

עיר כהנים

חלק אחורי

מקום פנאי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

הגיס שאין לו ילדים

בתוכם

מקור מים גדול

עיר במצרים

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

תמחה........ עמלק

מכלי המיטה

נוכרי

נקי

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון   

חידת הגיון   הרבה בירוק עם מאכל עץ מתוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת ההפרשה

1

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 
 1. הראשונה
 2. מילת שלילה
 3. חית בר מובחרת
 4. ניחא
 5. עורות...... מאודמים
 6. שעטנז

 

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מהבשמים

 

 

מחנכת

פתח גדול

 

 

מכסה את הגוף

20 שנה

 

 

סוג חיטה

..... כריתות

 

 

מנתה

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרשת כי תצא  תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה) פתרונות

 

1

2

3

4

הגדרות

1

ת

ב

ס

ה

 1. מפלה(כ"ח)

2

ב

כ

ו

ר

 1. פטר רחם

3

ס

ו

ר

ר

 1. בן ... ומורה

4

ה

ר

ר

י

 1. לא מישורי
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

משלח יד לא מכובד

עיר כהנים

חלק אחורי

מקום פנאי

 

הפתרון

גנב

נב

גב

גן

2

הגדרה

הגיס שאין לו ילדים

בתוכם

מקור מים גדול

עיר במצרים

 

הפתרון

יבם

בם

ים

יב

3

הגדרה

תמחה........ עמלק

מכלי המיטה

נוכרי

נקי

 

הפתרון

זכר

כר

זר

זכ

 

 

חידת הגיון  

חידת הגיון   הרבה בירוק עם מאכל עץ מתוק

כ

ר

י

ת

ו

ת

 

 

 

פירמידת ההפרשה

1

א

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ל

א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

א

י

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

י

ל

א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

א

י

ל

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

6

כ

ל

א

י

י

ם

 

 

 

 

 

                                                                               
 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מהבשמים

מור

מורה

מחנכת

פתח גדול

שער

שערה

מכסה את הגוף

20 שנה

דור

דורה

סוג חיטה

..... כריתות

ספר

ספרה

מנתה

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.