לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת נצבים

חידות לפרשת ניצבים
ד"ר אמיר שוורץ
אחד בשביל כולם - כולם בשביל אחד
אליעזר היון
ל'התייצבות' בפני ה' – אופי משלה
הרב עזריאל יונה
לא רחוקה היא
אבי קלנר
הציר המרכזי
עלון בית דוד