חידות לפרשת ניצבים | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם

 

 1. התינוקות שלכם
 2. חלון קטן התיבה נוח
 3. לא חם
 4. תפקיד

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

עומדים

יונקים משוריינים

רבים

עוף דורס בתוכי(2,2,)

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מערי החטאים

נוזל החיים

תרופה

לוח עץ קטן

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

לא הברכה

מילת זעם

תחושה טובה יותר

המבריק

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון

 

יש כאילו הנולדים ביבשה וחוזרים לחיות במים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת הקסם

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מילת שלילה
 2. ... השומרון, הנשיא
 3. לפני שענה .....
 4. המוקד לחום נרדמה (2,3,)
 5. לכחתחילה
 6. פרי רעיל (3,4,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספר דברים

רבוע קסם

פרשת  ניצבים  פתרונות

 

 1. התינוקות שלכם
 2. חלון קטן התיבה נוח
 3. לא חם
 4. תפקיד

 

1

2

3

4

1

ט

פ

כ

מ

2

פ

ש

פ

ש

3

כ

פ

ו

ר

4

מ

ש

ר

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

עומדים

יונקים משוריינים

רבים

עוף דורס בתוכי(2,2,)

 

הפתרון

נצבים

צבים

נצים

נצבי

2

הגדרה

מערי החטאים

נוזל החיים

תרופה

לוח עץ קטן

 

הפתרון

סדם

דם

סם

סד

3

הגדרה

לא הברכה

מילת זעם

תחושה טובה יותר

המבריק

 

פתרון

הקללה

קללה

הקלה

הקלל

 

 

חידת הגיון

 

יש כאילו הנולדים ביבשה וחוזרים לחיות במים

צ

ב

י

י

ם

 

 

 

 

 

פירמידת הקסם

 

 

1

א

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

א

ש

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

נ

ש

א

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

4

א

ש

ל

נ

ה

 

 

 

 

 

 

 

5

ל

ר

א

ש

נ

ה

 

 

 

 

 

 

6

ר

א

ש

ל

ע

נ

ה

 

 

 

 

 

 

 

 1. מילת שלילה
 2. ... השומרון, הנשיא
 3. לפני שענה .....
 4. המוקד לחום נרדמה (2,3,)
 5. לכחתחילה
 6. פרי רעיל (3,4,)