חידות ותשבצים לפרשת ניצבים וילך | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת ניצבים וילך   תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

 

 

 

 

  1. אמיץ

2

 

 

 

 

  1. אמנה

3

 

 

 

 

  1. מפרשיות השבוע

4

 

 

 

 

  1. כלי עבודה
 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

רינה

השתמש בכלי נשק

ניקבת השה

רנן

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

.... מועד

תבלין לקפה

מילת שלילה

מילת קריאה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

...... בטנך

מים רבים

ממנו אני מדבר

מהבקר

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון   

חידת הגיון   עומד עם מים רבים

 

פירמידת ההפרשה

1

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 
  1. צעיף

2.

  1. קח ללא תמורה
  2. לפני שנתנה תשובה
  3. רב שיח בתגובה ושמיעה
  4. רעל ממית מצמח

 

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

גלב

ספר

ספרה

מנתה

מלך הבשן

עוג

עוגה

נאפה לשבת

ירש

נחל

נחלה

בחלוקת הארץ קיבלו

אולי

פן

פנה

קרן זוית

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

פרשת ניצבים וילך   תשעז  ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)פתרונות

 

1

2

3

4

הגדרות

1

ג

ב

ו

ר

1.אמיץ

2

ב

ר

י

ת

2.אמנה

3

ו

י

ל

כ

3.מפרשיות השבוע

4

ר

ת

כ

ת

4.כלי עבודה

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

רינה

השתמש בכלי נשק

ניקבת השה

רנן

 

הפתרון

שירה

ירה

שיה

שיר

2

הגדרה

.... מועד

תבלין לקפה

מילת שלילה

מילת קריאה

 

הפתרון

אהל

הל

אל

אה

3

הגדרה

...... בטנך

מים רבים

ממנו אני מדבר

מהבקר

 

הפתרון

פרי

רי

פי

פר

 

 

חידת הגיון  

חידת הגיון   עומד עם מים רבים

נ

י

צ

ב

י

ם

 

 

 

פירמידת ההפרשה

1

ש

ל

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ל

ש

ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ה

ש

א

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

נ

ש

א

ל

ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ש

א

ל

ע

נ

ה

 

 

 

 

 

 

 

6

ר

א

ש

ל

ע

נ

ה

 

 

 

 

 

                                                                           
 

1.צעיף

2."טיפלה" בבצק

3.קח ללא תמורה

4.לפני שנתנה תשובה

5.רב שיח בתגובה ושמיעה

6.רעל ממית מצמח

 

 הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

גלב

ספר

ספרה

מנתה

מלך הבשן

עוג

עוגה

נאפה לשבת

ירש

נחל

נחלה

בחלוקת הארץ קיבלו

אולי

פן

פנה

קרן זוית

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ לתגובות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.