ברית עם האבות וגנטיקה רוחנית | הרב עזריאל יונה

פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה [דברים כט].

כי האב שורש והבן נצר משרשיו יפרה [רמב"].

המעמד מהגדולים בהיסטוריה. כל כלל ישראל ניצב לפני ה' אלקיו, והקב"ה שולח את דברו בידי משה רבינו.

ומשה רבינו מזהיר: פן יש בכם איש או אשה, או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקיו ללכת לעבוד אלקי הגויים, והאחריות המוטלת על שכמכם אינה רק זאת של עצמכם, אלא של כל הדורות הבאים.

מסביר בעל 'ברכת מרדכי' כי בדבריו של משה רבינו טמונה אמת גדולה.

כשמשה רבינו אומר להם זאת מתכוון הוא שחולשה שלכם כשהיא עוברת לדורות הבאים היא פורה ראש ולענה.

אמנם אצלכם חולשה בלבד.

אבל חולשה זאת היא זרע פורענות, לחמורי חמורות של דורות אחרונים.

והאחריות כולה על כתפיכם.

ולכן היו חזקים חזקים מאד, כי אחרת גם אם אצל עצמכם אולי לא יהיה ניכר הדבר, אבל אצל דור אחרון [ומי יודע אולי זה דורנו] יפרה הדבר ראש ולענה.

השמעתם מימיכם על גינטיקה רוחנית כזאת? השיג אנוש השגה רוחנית חינוכית כזאת? פלא והפלא.

לא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת.

כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום.

ובאמת, השאלה המתבקשת היא, איך כורתים ברית עם אשר איננו עמנו פה היום?

משום שברית של אמת הנכרתת עם האבות עוברת היא לבנים, והיא היא הערובה. מאלף מאד מאד.

בעידן הטכנולוגי בה מפוצחים מעת לעת עוד מקטעים בסולמות הד.נ.א המופלאים ניתן יותר להבין זאת.

המומחים טוענים כי בעתיד יוכלו לדעת על פי תאים מסויימים הקיימים אצל ההורים כיצד בדיוק ייראו ילדיהם.

שחורים, לבנים בלונדינים או שטנים.

חכמים נבונים או טפשים ובורים. עצבניים או רגועים כעסנים או שלווים.

הכל מונח בשורש.