חידון חרוזים כפול מקומות- שמות ויגש | ד"ר אמיר שוורץ

החיבור מחדש בין יוסף אחיו ואביהם

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את האדמה זרעו

מלך מצרים בעת ההיא

 

אנשים ללא פיגמנטים הם לבקנים

לא צעירים

 

הוא איבד את כלבו לא מצאו

נשמתו

 

על עברו הוא התרפק

לא הצליח להתרסן

 

הוא תפס את השיטה

מה שנשאר

 

הצלחות הן ההיפך מכשלונות

מה הסוס סוחב

 

נשים לא מנומסות הן חצופות

בגד שרד לחתונות

 

רמי דרג הם הקובעים

מספר משמעותי בעם היהודי

 

האשה אמרה לבעלה את זה נקנה

צאן ובקר

 

האש אומרת לבעלה בנינו נראה חסון

נוקדים

 

 

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ביצע עבירה והודה

מבני יעקב הבכיר בהם

 

היה הרבה רעש ושאון

מעשה נושאה ואיום

 

היה על המכונית הרבה רפש

נשמה

 

אדם דתי  מאמין

בן אהוב על יעקב

 

האדם הרע הופיע במלוא כיעורו

מלך מצרים

 

משרד ממשלתי הוא משרד הקליטה

הוצאת מזון מהפה

 

לאשה יש רחם ושחלות

הרכב שנע בעת לפני המכוניות

 

במערבונים היו הרבה שליפות

בגדים מהודרים

 

חברת ענק אמריקאית אמאזון

אוכל

 

לנעל צריך שרוך

מופיע בפרשתינו גם בבראשית

 

אני אוכל את התמר שלי תמרי

מבני לוי

 

 

שמות  ומקומות בפרשת ויגש

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הקהל לא מפזר אדרבה מתאסף

מבני רחל

 

היה לו קר לבש אפודה

בר פלוגתא לראובן ויוסף

 

תחושת קור לוותה בגריבת גרביים

אימפריה תנכית

 

אחד מפרשני התלמוד קצות החושן

בה התישבו יורדי מצרים

 

אוכל בריא או כוסמין

אהוב הבנים של יעקב

 

הוא אזרח השתחרר מקבע

עיר עתיקה מקרית

 

הדוור מביא הדואר למען

ארץ מקראית

 

העצם היה קשה וגרמי

מנכדי יעקב

 

70 לשון ולשון

מנכדי יעקב ובן משה

 

הטנקיסט התגייס לשריון

מנכדי יעקב

 

 

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את בארץ אני מזבל ומדשן

ארץ מצרים חלקה אוכלסה ביהודים

 

שומר ועומד בפרץ

מטוב הקרקע

 

מוציא ומכניס את אלישבע

העיר העתיקה בדרום

 

4 ליטר זה גלון

עץ וגם בן של אחד השבטים

 

בת ציון שמחי ורוני

אחד מנכדי יעקב

 

אבן יסוד בבית המקדש כפית הסלע

מנכדי יעקב

 

הוא סייס מגדל סוסים

הפסוק הקצר בתורה

 

מה הוא רוצה מהסוף ופרחים  בקנה

רכישה

 

הוא לבסוף שאל מה

קרקע

 

חנות לממכר שעונים

אשמה של נושאי משרה דתיים

 

 

 

חידון פרשת ויגש  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. גיבור הפרשה
 2. שם הפרשה
 3. אדם המתענה ביסורים
 4. פתח קטן בשער

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

תפזורת מילים – פרשת ויגש

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ו

נ

ו

ו

ב

ר

י

ו

ל

י

ה

ב

כ

ו

י

ו

י

ק

ח

נ

ז

ר

ע

י

ר

מ

ל

א

כ

י

מ

א

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

ג

כ

ס

פ

נ

ב

ה

ת

י

ד

מ

ק

ל

ד

א

ו

ה

י

ו

ע

ש

מ

י

ו

ר

ע

מ

ס

ס

נ

ח

ת

ד

י

ח

נ

ו

כ

ע

א

ש

י

ה

א

ה

א

נ

ש

ה

ו

ו

ש

ל

ח

מ

י

ט

ב

ב

י

ש

ט

י

ש

ש

כ

ר

נ

י

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

מ

ע

ע

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

ר

ק

ב

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שמרן, זרע, יעקב, יששכר, רעמסס, כסף, חנוך, דינה, זלפה, רכוש, סוסים, רעב, מיטב

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

פ

א

ש

ר

ל

ס

ו

ב

ב

ח

ו

פ

ז

ב

ו

ל

נ

ב

ר

ל

ק

ו

פ

א

ר

ה

ש

י

ת

ק

ז

ה

ר

מ

ל

ל

ד

ח

ת

ח

י

 

 

 1. ניגר וישן
 2. אחד הטעמים (כ"ח)X30
 3. מסננת שלי
 4. להבה מאתיים
 5. זקנה X5
   

 

רמז: משפחת יעקב

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פתרון חידון חרוזים  כפול מקומות- שמות  ויגש  תשע"ח

החיבור מחדש בין יוסף אחיו ואביהם

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את האדמה זרעו

מלך מצרים בעת ההיא

פרעה

אנשים ללא פיגמנטים הם לבקנים

לא צעירים

זקנים

הוא איבד את כלבו לא מצאו

נשמתו

חייתה נפשו

על עברו הוא התרפק

לא הצליח להתרסן

לא יכל להתאפק

הוא תפס את השיטה

מה שנשאר

הנותר לפליטה

הצלחות הן ההיפך מכשלונות

מה הסוס סוחב

עגלות

נשים לא מנומסות הן חצופות

בגד שרד לחתונות

חליפות

רמי דרג הם הקובעים

מספר משמעותי בעם היהודי

שיבעים

האשה אמרה לבעלה את זה נקנה

צאן ובקר

מקנה

האש אומרת לבעלה בנינו נראה חסון

נוקדים

רועי צאן

 

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ביצע עבירה והודה

מבני יעקב הבכיר בהם

יהודה

היה הרבה רעש ושאון

מעשה נושאה ואיום

אסון

היה על המכונית הרבה רפש

נשמה

נפש

אדם דתי  מאמין

בן אהוב על יעקב

בנימין

האדם הרע הופיע במלוא כיעורו

מלך מצרים

פרעה

משרד ממשלתי הוא משרד הקליטה

הוצאת מזון מהפה

פליטה

לאשה יש רחם ושחלות

הרכב שנע בעת לפני המכוניות

עגלות

במערבונים היו הרבה שליפות

בגדים מהודרים

חליפות

חברת ענק אמריקאית אמאזון

אוכל

מזון

לנעל צריך שרוך

מופיע בפרשתינו גם בבראשית

חנוך

אני אוכל את התמר שלי תמרי

מבני לוי

מררי

 

שמות  ומקומות בפרשת ויגש

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הקהל לא מפזר אדרבה מתאסף

מבני רחל

יוסף

היה לו קר לבש אפודה

בר פלוגתא לראובן ויוסף

יהודה

תחושת קור לוותה בגריבת גרביים

אימפריה תנכית

מצרים

אחד מפרשני התלמוד קצות החושן

בה התישבו יורדי מצרים

גשן

אוכל בריא או כוסמין

אהוב הבנים של יעקב

בנימין

הוא אזרח השתחרר מקבע

עיר עתיקה מקרית

באר שבע

הדוור מביא הדואר למען

ארץ מקראית

כנעו

העצם היה קשה וגרמי

מנכדי יעקב

כרמי

70 לשון ולשון

מנכדי יעקב ובן משה

גרשון

הטנקיסט התגייס לשריון

מנכדי יעקב

צפיון

 

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את בארץ אני מזבל ומדשן

ארץ מצרים חלקה אוכלסה ביהודים

גושן

שומר ועומד בפרץ

מטוב הקרקע

טוב הארץ

מוציא ומכניס את אלישבע

העיר העתיקה בדרום

באר שבע

4 ליטר זה גלון

עץ וגם בן של אחד השבטים

אלון

בת ציון שמחי ורוני

אחד מנכדי יעקב

שוני

אבן יסוד בבית המקדש כפית הסלע

מנכדי יעקב

בלע

הוא סייס מגדל סוסים

הפסוק הקצר בתורה

בני גד חושים

מה הוא רוצה מהסוף ופרחים  בקנה

רכישה

מקנה

הוא לבסוף שאל מה

קרקע

אדמה

חנות לממכר שעונים

אשמה של נושאי משרה דתיים

אדמת כוהנים

 

 

חידון פרשת ויגש  תשעח

 

1

2

3

4

1

י

ו

ס

פ

2

ו

י

ג

ש

3

ס

ג

ו

פ

4

פ

ש

פ

ש

 

 

 1. גיבור הפרשה
 2. שם הפרשה
 3. אדם המתענה ביסורים
 4. פתח קטן בשער

 

1

2

3

4

1

ז

ל

פ

ה

2

ל

ו

ל

נ

3

פ

ל

ו

א

4

ה

נ

א

ה

 

5.

6.

7.

8.

 

 

תפזורת מילים – פרשת ויגש

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ו

נ

ו

ו

ב

ר

י

ו

ל

י

ה

ב

כ

ו

י

ו

י

ק

ח

נ

ז

ר

ע

י

ר

מ

ל

א

כ

י

מ

א

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

ג

כ

ס

פ

נ

ב

ה

ת

י

ד

מ

ק

ל

ד

א

ו

ה

י

ו

ע

ש

מ

י

ו

ר

ע

מ

ס

ס

נ

ח

ת

ד

י

ח

נ

ו

כ

ע

א

ש

י

ה

א

ה

א

נ

ש

ה

ו

ו

ש

ל

ח

מ

י

ט

ב

ב

י

ש

ט

י

ש

ש

כ

ר

נ

י

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

מ

ע

ע

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

ר

ק

ב

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שמרן, זרע, יעקב, יששכר, רעמסס, כסף, חנוך, דינה, זלפה, רכוש, סוסים, רעב, מיטב

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

פ

א

ש

ר

ל

ס

ו

ב

ב

ח

ו

פ

ז

ב

ו

ל

נ

ב

ר

ל

ק

ו

פ

א

ר

ה

ש

י

ת

ק

ז

ה

ר

מ

ל

ל

ד

ח

ת

ח

י

 

 

 1. ניגר וישן
 2. אחד הטעמים (כ"ח)X30
 3. מסננת שלי
 4. להבה מאתיים
 5. זקנה X5
   

 

רמז: משפחת יעקב

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חברותא

פרשת השבוע: בחוקותי

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו